Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

Schermafbeelding DBNL.org

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De online bibliotheek bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website DBNL.org wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

Organisatie

De DBNL-collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Nederlandse Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag. Het beleid van de DBNL wordt sinds 2015 bepaald door de Commissie DBNL. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Nederland en van de Taalunie. Voor Vlaanderen hebben An Renard (Vlaamse Erfgoedbibliotheken/Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) zitting in de Commissie DBNL.

In 2015 zijn de uitvoerende werkzaamheden voor de DBNL grotendeels overgeheveld van de Stichting DBNL naar de KB. De KB zorgt voor de digitalisering, beheert de bestanden en de website, en zorgt voor het klaren van de rechten. Bij de inkanteling is aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gevraagd om Vlaanderen in de DBNL te vertegenwoordigen, enkele uitvoerende taken op zich te nemen en mee te waken over de Vlaamse belangen.

Vlaamse betrokkenheid

Sinds april 2017 beschikt de Vlaamse Erfgoedbibliotheken over een projectmedewerker DBNL die instaat voor de opvolging van het project binnen Vlaanderen. Sarah Fierens is in Vlaanderen het aanspreekpunt, zij zet initiatieven op die het gebruik van de DBNL verhogen, ze coördineert de aanlevering van titels vanuit de Vlaamse collecties en organiseert het overleg tussen de diverse Vlaamse actoren. Tot dit 'Overleg Vlaanderen' behoren de Vlaamse leden uit de Commissie DBNL en de werkgroepen, vertegenwoordigers van verschillende universiteiten, de KANTL, Cultuurconnect, vertegenwoordigers uit de bibliotheeksector, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Letterenhuis, het Poëziecentrum, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het kabinet van de Vlaams Minister van Cultuur, VIAA en leden van het BoekenOverleg. De projectmedewerker werkt voor zijn werkzaamheden nauw samen met de DBNL-coördinator in de KB Den Haag.

De projectmedewerker is de secretaris voor de werkgroep Auteursrecht en de werkgroep Content. Die laatste adviseert de Commissie DBNL over de collectievorming. Voor Vlaanderen zijn Geert Buelens (Universiteit Utrecht, voorzitter) en Paul Buschmann (Universiteit Gent) lid van deze werkgroep.

De werkgroep Content laat zich ondersteunen door een pool van deskundigen die alle aandachtsgebieden van de collectievorming afdekt. Daarin zijn de volgende Vlamingen opgenomen: Kevin Absillis (Universiteit Antwerpen), Koen Calis (Openbare Bibliotheek Brugge), Jeroen Deploige (Universiteit Gent), Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen), Veerle Uyttersprot (Universiteit Gent), Wim Vandenbussche (Vrije Universiteit Brussel), Leen Van Dijck (Letterenhuis),en Bert Van Raemdonck (KANTL).

Over DBNL

In 2019 werd de DBNL twintig! Ter ere van dit jubileum werden enkele DBNL-ambassadeurs gevraagd om te vertellen over hun schatten uit en wensen voor de DBNL. Het resultaat kan u herbekijken via youtube.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
12-2012 - 12-2023
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Lid stuurgroep
Rol 
Lid werkgroep
Rol 
Projectpartner
  • Activiteit
  • |
  • 27-08-2013