Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)

Cunctando Propero - Logo Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is de on line-bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het project ging van start in het jaar 2000. Sindsdien wordt de databank steeds verder uitgebreid door de verwerking van talrijke erfgoedcollecties.

Tijdens de eerste fase (2000-2003) werd het project gesteund door het Max-Wildiersfonds (FWO-Vlaanderen) en de Nederlandse Taalunie. Van 2004 tot augustus 2009 ontving de STCV projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Archiefdecreet.

Sinds september 2009 is het project opgenomen in de werking van Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw. Het STCV-project past in het streven van Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw om de erfgoedcollecties in Vlaanderen verder te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het publiek.

Meer informatie vindt u in het STCV-projectdossier en op onze startpagina 'Oude drukken'.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2000 - 12-2018
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
  • Activiteit
  • |
  • 04-09-2012