Activiteiten: Informatie-uitwisseling, Cometa, 2013

1 resultaat

Resultaten

Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Logo Cometa
09-2011 - 12-2018

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is medepromotor van dit Vlaamse model voor het op collectieniveau beschrijven van erfgoedcollecties.

lees verder