Tentoonstelling 'Gedrukte Stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800'

Cover Gedrukte Stad Drukken in en voor Mechelen 1581-1800

Van 15 oktober 2010 tot 16 januari 2011 kan u in het Mechelse Schepenhuis de tentoonstelling Gedrukte Stad gaan bekijken. Deze tentoonstelling focust op de rol van drukwerk in het stedelijke leven te Mechelen in de zeventiende en achttiende eeuw. Drukkers in de Dijlestad voorzagen hun stadsgenoten in deze periode van een steeds breder gamma aan gedrukte teksten. Drukwerk werd gebruikt om de burgers regels op te leggen, om gelovigen tot vroomheid aan te zetten maar ook om de Mechelaars uit te nodigen op allerlei feesten, om feiten en personen in herinnering te houden of om allerlei al dan niet geoorloofde meningen te verspreiden.

Enkele jaren geleden werden de collecties van de Mechelse stedelijke erfgoedbibliotheek, die bewaard wordt in het Stadsarchief Mechelen, ontsloten in de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). Daarbij kwam aan het licht dat Mechelen beschikt over een enorm rijke collectie aan lokaal drukwerk. De meeste van deze drukken zijn geen pareltjes van typografie of monumenten van geleerdheid maar juist boeken, brochures en affiches die nauw aansluiten bij het leven van alledag. Deze drukken laten toe om – met Mechelen als voorbeeld – te tonen dat gedrukte teksten in de Nieuwe Tijd niet voorbehouden waren aan de elites maar uitgroeiden tot het belangrijkste communicatiemedium binnen de (stedelijke) maatschappij.

De tentoonstelling is, net als de publicatie die bij deze gelegenheid verschijnt, het resultaat van een samenwerking tussen de Stedelijke Musea Mechelen, het Mechelse Stadsarchief en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In het kader van de tentoonstelling worden ook enkele boekhistorische lezingen georganiseerd.

Aanvullende informatie 

Meer praktische info over de tentoonstelling vindt u op de website van de tentoonstelling

Details
Datum 
15-10-2010 - 16-01-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 16-09-2010
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)