Expertenforum 'Het bos en de bomen: naar een selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed'

Logo CRKC

Steeds meer kloosters sluiten de deuren. Het debat over herbestemming en medegebruik van parochiekerken is volop aan de gang. Mogelijk krijgen sommige kerken in de toekomst een nieuwe functie. De enorme hoeveelheid roerend religieus erfgoed die daarbij vrij komt, stelt ons voor grote uitdagingen. Welke voorwerpen moeten we bewaren voor de toekomst? En hoe bepalen we de waarde ervan?

Deze vragen staan centraal op het eerste ‘expertenforum’ georganiseerd door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), rond het thema ‘de selectie van roerend religieus erfgoed’ of liever 'het ontwerpen van een waarderingskader en selectieplan voor roerend religieus erfgoed’.

Voor wie?

Het expertenforum is gericht op professionele erfgoedwerkers of ‘erfgoedexperten’. Ze worden uitgenodigd om actief mee na te denken over de problematiek. De dag bestaat uit twee delen: in de voormiddag kijken we naar bestaande selectiemethoden en in de namiddag wordt er gedebatteerd in kleinere groepen.

Programma

09:00 Ontvangst met koffie

09:30 Inleiding – Jan Klinckaert, CRKC

09:40 Naar een selectiebeleid voor roerend religieus erfgoed in Vlaanderen - Petra Veldman, CRKC

10:10 De Handreiking Roerend Religieus Erfgoed in Nederland - Marc de Beyer, Museum Catharijneconvent Utrecht

10:50 Koffiepauze

11:10 Selecteren bij archivalisch, bibliothecair en documentair erfgoed - Carine Dujardin & Godfried Kwanten, KADOC-KULeuven

11:50 Het collectiebeleid van het Huis van Alijn en de problematiek van volksdevotie - Els Veraverbeke, Huis van Alijn

12:30 Middagpauze (broodjeslunch)

13:30 Debat in vier groepen rond centrale stelling

14:45 Koffiepauze

15:00 Reflectie en plenair debat

16:15 Einde

Inschrijven

Deelname aan het expertenforum is gratis (broodjeslunch inbegrepen), maar inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan tot 18 november via info@crkc.be. (Gelieve de na(a)m(en) van de deelnemers en de instelling + adres te vermelden).

Details
Datum 
22-11-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 15-11-2011
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)