Handschrift van Hildegard van Bingen in de Maurits Sabbebibliotheek

Foto van handschrift van Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen, de twaalfde-eeuwse theologe, componiste, dichteres en mystica, blijft tot de verbeelding spreken. In 2018 zet de KU Leuven haar leven en werk in de kijker met een tentoonstelling, congres en concert. De tentoonstelling in de Maurits Sabbebibliotheek brengt een unieke selectie handschriften, liedboeken en brieven van Hildegard bij elkaar. Blikvanger is de Dendermonde Codex, een handschrift met een bijzondere verzameling van teksten en liederen, waaronder de Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum.

Hildegard van Bingen schreef de Symphonia in het midden van de twaalfde eeuw in het klooster van Rupertsberg, in het Rijnland. Het handschrift bevat een zestigtal eenstemmige liederen voor liturgisch gebruik. Daarnaast bevat de codex Hildegards Liber vitae meritorum en het Liber viarum Dei van haar vriendin Elisabeth van Schönau. Het handschrift sluit af met een zelden bestudeerde dialoog tussen een priester en de duivel.

De codex kende een bewogen geschiedenis: omstreeks 1174 stuurde Hildegard het handschrift naar een bevriende monnik in de cisterciënzerabdij van Villers in Brabant. Nadien kwam het handschrift terecht in de abdij van Gembloux en in de abdij van Affligem, om in de negentiende eeuw in de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde te belanden. Deze abdij besliste in 2017 om het manuscript - inmiddels erkend als Vlaams Topstuk - in langdurige bewaring te geven aan de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

De focustentoonstelling loopt van 30 mei tot 22 augustus 2018 en wordt georganiseerd in het kader van de internationale conferentie Medieval Mystical Theology in Dialogue with Contemporary Thought. Naast de Dendermonde Codex, die er ook digitaal te bekijken is, worden vroege drukken met het werk van Hildegard en andere middeleeuwse mysticae tentoongesteld. De opening van de tentoonstelling wordt gevierd met een concert op 31 mei door Psallentes, het Leuvens ensemble gespecialiseerd in de middeleeuwse en renaissance-muziek. Zij zingen werk uit de Symphonia van Hildegard van Bingen.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen de Sint-Pieter- en Paulusabdij van Dendermonde, de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en het Book Heritage Lab – KU Leuven.

Aanvullende informatie 

Michelle Nolf, Maurits Sabbebibliotheek, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven

Details
Datum 
30-05-2018 - 22-08-2018
Praktisch
Locatie 

Maurits Sabbebibliotheek, Charles Debériotstraat 26, 3000 Leuven

Tijd 

Weekdagen: 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

  • Agendabericht
  • |
  • 19-03-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)