Zoeken in Agenda: 2016

Resultaat 1 - 10 van 40

Resultaten

Miræus Lecture: 'It Is Written': Forgery, Books, and the Tower of Babel (Earle Havens)

Earle Havens
20-01-2016

Vervalsingen in de wereld van het boek: dat is het onderwerp van deze lezing (in het Engels) van Earle Havens. Vanaf de vroege oudheid hebben auteurs, drukkers en uitgevers het steeds aangedurfd om valse boeken te verspreiden of verhalen over onbestaande boeken te verzinnen. Typische voorbeelden zijn onder meer de postume Jezusbrief, ooggetuigenverslagen van de Val van Troje en geannoteerde boeken uit de bibliotheek van William Shakespeare.

lees verder

Workshop collectiebeleid voor medisch erfgoed. Een internationale vergelijking.

Verzameling (Gallo-)Romeinse geneeskundige instrumenten
18-11-2016

Het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed organiseert samen met Hospitium, Vereniging voor de geschiedenis van de hospitalen en de zorg, een internationale workshop over het collectiebeleid van medisch erfgoed.De workshop maakt deel uit van een groter project dat een nationaal collectiebeleid voor de gehele Belgische collectie van het medisch erfgoed (en ook universitaire collecties) wil uitbouwen.

lees verder

Studiedag KBR 'Onderzoekswerk in (erfgoed)bibliotheken'

Studiedag KBR 'Onderzoekswerk in (erfgoed)bibliotheken'
21-04-2016

Op 21 april 2016 organiseert de Contactgroep van het Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) “Documents rares et précieux” een studiedag over de plaats van het onderzoek in bibliotheken en meer bepaald in erfgoedbibliotheken.

lees verder

Tentoonstelling 'Klein nieuws uit de Groote Oorlog. Berichten van het (thuis)front'

Vrouwen en kinderen kijken naar met krijt op panelen geschreven berichten
23-06-2016 - 18-09-2016

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was nieuws van het thuisfront schaars. Soldaten en vluchtelingen verzamelden nieuws in krantjes en verdeelden die onder dorps-, stads- of schoolgenoten. Deze krantjes brachten het kleine nieuws en waren de sociale media van de Groote Oorlog. lees verder

Nottebohmlezing: 'Het begin van de Vlaamse literatuur ca. 1836 als ‘verzet’ tegen de dominantie van het Frans' (Jan Lampo)

17-06-2016

Over de complexe taalkundige, literaire en politieke toestanden in het Antwerpen van de eerste helft van de negentiende eeuw. lees verder

Lezing 'Het Bowet-getijdenboek'

Fragment uit het Bowet-getijdenboek
24-11-2016

In de late middeleeuwen produceerde Brugge luxemanuscripten voor de internationale markt. Een bijzondere getuige van de vroege productie is het Bowet-getijdenboek.

lees verder

Summer School 'Religious Manuscripts, Hand Press Books and Prints (15th–19th centuries): Collections, Materials and Methodologies'

Logo Ruusbroecgenootschap - Universiteit Antwerpen
27-06-2016 - 01-07-2016

De Antwerp University Summer School: Book and Culture wijdt dit jaar vier dagen (27 juni-1 juli) aan de collecties, materialen en methodologieën van religieuze handschriften, handgedrukte boeken en drukken. De voertaal is Engels.

De Summer School richt zich op doctoraatstudenten en postdocs die intensief bezig zijn met religieuze teksten en visuele media gebruiken als bronmateriaal voor hun onderzoek. 

De volgende thema's zullen worden behandeld:

lees verder

Postertentoonstelling 'The Bible of Anjou and Early Modern Bibles'

De imposante openingsminiatuur van de bijbel, met centraal Robrecht I van Anjou
15-07-2016 - 31-07-2016

Naar aanleiding van de jaarlijkse conferentie van de European Association of Biblical Studies 2016 in Leuven loopt tijdens de maand juli de postertentoonstelling 'The Bible of Anjou and Early Modern Bibles' in de hal van de Maurits Sabbebibliotheek KU Leuven.

lees verder

Studiemiddag 'Van wiegendruk tot world wide web'

Cover boek 'Van wiegendruk tot world wide web'
26-02-2016

Op vrijdag 26 februari 2016 organiseert de Koninklijke Bibliotheek Den Haag een studiemiddag getiteld Van wiegendruk tot world wide web, waarop bijzondere aandacht wordt besteed aan de geschiedenis(sen) en de toekomst van het gedrukte boek en aan speciale collecties.

Aanleiding van deze studiemiddag is de publicatie van het gelijknamige boek, dat is voortgevloeid uit het doctoraal onderzoek van Marieke van Delft, conservator van de Koninklijke Bibliotheek.

lees verder

25 november: informatiemoment voorontwerp Cultureel-erfgoeddecreet

Koninklijke Bibliotheek van België
25-11-2016

Het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen staat voor een aantal grote uitdagingen, zowel maatschappelijk, bestuurlijk als sectoraal.

lees verder