Zoeken in Agenda: 2017, Boekgeschiedenis

4 resultaten

Resultaten

Symposium: Winning Back with Books and Prints

Programma symposium
23-02-2017 - 24-02-2017

De Universiteit Luik organiseert, in samenwerking met het fonds voor wetenschappelijk onderzoek (FNRS), het symposium 'Winning back Books and Prints. At the Heart of the Catholic Reformation in the Low Countries (16th - 17th centuries)'. Het evenement gaat door op 23 en 24 februari en legt de focus op het gebruik van gedrukte pers door aanhangers van de Katholieke Reformatie in hun strijd om de Lage Landen.

lees verder

Miraeus Lecture: The preparation of copy in the hand press period, Stephen Lubell

Denis Diderot: Encyclopédie. Recueil des planches, tome 7. EHC A 21
17-05-2017

Woensdagavond 17 mei kan u de vierendertigste lezing van de Miræus Lectures bijwonen in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Stephen Lubell onderzoekt er aan de hand van drukkershandleidingen en iconografisch materiaal hoe kopij werd voorbereid en gezet in de handpersperiode. 

lees verder

Tentoonstelling: Metamorfose. Typografische evolutie van het handgedrukte boek in de Zuidelijke Nederlanden, 1473-1541

13-11-2017 - 29-11-2017

Hoe heeft de vormgeving van boeken zich ontwikkeld sinds de introductie van het drukken met losse loden letters in Aalst in 1473 tot 1541? Hoe beslisten Dirk Martens en Joannes van Westfalen in 1473 hoe ze hun eerste boek zouden gaan vormgeven? Hoe komt het dat boeken er na enkele generaties uiteindelijk volstrekt anders uitzien? Op welke manier is het luxe-boek voor een kapitaalkrachtige elite rond 1480 veranderd in een handzaam en toegankelijk product voor een brede waaier van doelgroepen in de jaren 1530?

lees verder

Conferentie: Geschiedenis van bibliotheken, staat van het onderzoek (FR)

Foto van mooie oude bibliotheek
14-12-2017

Op 14 december 2017 is er een studiedag in de Bibliothèque nationale de France in Parijs, site François-Mitterand, georganiseerd door de BnF, de enssib (École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques) en de École des chartes.

lees verder