Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken

TitelBehouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2010
AuteursSchouten, Dennis
Tijdschriftfaro. Tijdschrift over cultureel erfgoed
Volume3 (2010)
Editienummer2
Pagina's16-19
Publicatiedatum06/2010
ISSN2030-3777
SamenvattingVlaanderen beschikt over een zeer groot en bijzonder rijk geschakeerd documentair erfgoed vanaf de middeleeuwen tot heden. Heel wat van die bijzondere en oudere collecties worden bewaard in instellingen die niet altijd de bewaaropdracht als prioriteit hebben. De bewaaromstandigheden zijn daarom vaak verre van optimaal. Maar ook voor erfgoedbibliotheken die hun patrimonium naar best vermogen proberen te behoeden voor schade is de conservering en preserving geen eenvoudige taak. Het 19e- en vroeg-20e-eeuwse materiaal lijdt aan verval door verzuring op grote schaal, oudere collecties lopen gevaar door biologische schade (schimmels en ongedierte) aan papier en boekbanden, gebruiksschade en onvoldoende bescherming. Lang niet alle erfgoedbibliotheken zijn voorbereid op calamiteiten. Een echt conserveringsbeleid op Vlaams niveau ontbreekt vooralsnog en de problemen overstijgen de personele en financiële middelen van de individuele instellingen. Er is onvoldoende kennis over preservering en conservering in de sector en er bestaat geen centraal aanspreekpunt voor advisering. Een van de taken van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een beleid te ontwikkelen voor een gecoördineerde aanpak van deze problematiek. In de beleidsperiode 2009–2012 zal gewerkt worden aan een masterplan voor de conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse bibliotheken, een model voor schaderegistratie, een handleiding voor het opstellen van een calamiteitenplan en het inrichten van een aanspreekpunt voor advies over preservering en conservering van erfgoedcollecties van bibliotheken.
URLhttp://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/1353
Citekey1353
  • Documentatie
  • |
  • 31-08-2010