Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Conceptnota aan de Vlaamse Regering

AfbeeldingsverantwoordingNaar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Conceptnota aan de Vlaamse Regering
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2016
Corporatieve auteursVlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel
Publicatiedatum03/2016
RapportnummerVR 2016 2503 DOC.0281/2BIS
SamenvattingHet gaat om een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen waarin de band tussen verleden, heden en toekomst én het delen van ‘gemeenschappelijk goed’ belangrijke uitgangspunten zijn.

De conceptnota ambieert een samenhangend, inspirerend en ambitieus kader voor het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen. Niet enkel het cultureel erfgoed zelf, maar ook bepaalde aspecten van de cultureel-erfgoedwerking en het cultureel-erfgoedbeleid moeten immers de tand des tijds kunnen doorstaan.

De nota zelf focust op zes hoofdlijnen, die zowel door de cultureel-erfgoedsector als vanuit de samenleving werden aangegeven:

- Een gevarieerde aanwezigheid van erfgoed waarborgen
- Het cultureel-erfgoednetwerk verder versterken en uitbouwen
- Een participatieve en open cultureel-erfgoedwerking realiseren
- Cultureel erfgoed in de samenleving valoriseren
- Een toonaangevend internationaal erfgoedbeleid nastreven
- Aanvullende financiering stimuleren

De uitgetekende beleidslijnen expliciteren de rollen en de verantwoordelijkheden die de Vlaamse overheid opneemt in overleg en afstemming met andere bestuursniveaus en beleidsdomeinen.

Dit betekent in eerste instantie een actualisering en verfijning van de bestaande instrumenten, en de mogelijke ontwikkeling van nieuwe instrumenten met bijzondere aandacht voor het nieuwe Cultureel Erfgoeddecreet.
URLhttp://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/conceptnota-cultureel-erfgoedbeleid/conceptnota
Citekey3679
  • Documentatie
  • |
  • 19-04-2016