Documentatie

Exporteer 739 resultaten:
Sorteren op: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A
Vissers, Rony, Marcus Cohen en Wilbert Helmus. Aanbevelingen over open data in de cultuursector in: Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Nederlandse Taalunie, 2018.
de Schepper, Marcus. ABC - Antwerpse Bibliofiele Collecties. Antwerpen: Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw, 2005.
An ABC of Heritage Libraries, red. Eva Wuyts en Pierre Delsaerdt. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014.
ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector, red. Gregory Vercauteren. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed / Heemkunde Vlaanderen / Herita, 2014.
ABC-DE - Woordenlijst Digitaal Erfgoed. Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), s.a.
ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed, red. Janneke Grooten, Marco de Niet, Else Laura Rademaker en Yola de Lusenet. Den Haag: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), 2008.
De Ridder, Eva en Susanna De Schepper. "Abraham - Catalogus van Belgische kranten." Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen, no. 17 (2016): 9-13.
van Bellingen, Elsje. "Abraham, nieuw leven voor oude kranten." Binnenkrant. Bijlage Ons Heem, no. 4 (2009): 17-18.
van Bellingen, Elsje. "Abraham, online krantendatabank." in: Informatie aan Zee. Oostende: VVBAD, 2009.
van Bellingen, Elsje. "Abraham. Een online Vlaamse databank voor Belgische kranten." Bibliotheek- & archiefgids 85, no. 4 (2009): 11-16.
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland, red. Maarten Beirens, Ellen Kempers en Heidi Moyson. Leuven / Den Haag: Acco, 2010.
van den Heuvel, Marcel. "Achter de schermen van een bewaarplaats voor oude en nieuwe tijdingen. Kranten in de Stadsbibliotheek Antwerpen." in: Het rijk van de krant = Le journal dans tous ses états, red. Marc D'hoore, Dirk Luyten en Thierry Delplancq, 133-146. Vol. 78. Archief- en Bibliotheekwezen in België 78. Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 2007.
Wuyts, Eva. "Adopt-a-Book: wie niet vraagt, niet wint." in: Geld & Cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden., red. Annick Schramme, 73-89. Leuven: Lannoo, 2013.
Adresboek. Zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen in: Uitgaven van de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Vierde reeks, red. Koen De Vlieger-De Wilde. Vol. 1. Antwerpen, 2004.
Afsprakennota voor een UPLA-onderzoek [Sjabloon]. 3.1 ed. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2015.
De Rynck, Patrick. "Alles over de eigen streek. Provinciale Bibliotheek Limburg, Bibliotheca Wasiana en Stichting De Bethune." OKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift 46, no. 1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen) (2008): 30-37.
Mouren, Raphaële. Ambassadors of the book. Competences and training for heritage librarians in: IFLA Publications Series. Vol. 160. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2012.
Kerremans, Robin en Herman Croux. Analyse met synoptische tabel over bestaande open content licenties en gebruiksvoorwaarden voor een audiovisueel online archief in: Archipel. WP3 Juridische uitdagingen van hergebruik in digitale archieven. KULeuven-ICRI-IBBT is.m. MVVP Advocaten, 2011.
Heaney, Michael. An Analytical Model of Collections and their Catalogues. Oxford: UK Office for Library and Information Networking, 2000.
Canhoto, Olinda [e a ]. "Application of nose technology for the detection of fungal contamination iin library paper." International Biodeterioration and Biodegradation 54 (2004): 304-309.
van der Most, Peter, Peter Defize en John Havermans. Archives Damage Atlas. A Tool for Assessing Damage, red. Erik van der Doe. Den Haag: Metamorfoze, 2010.
Art & Architecture Thesaurus in de praktijk. Den Haag: Bureau AAT, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) , 2011.
Dahlström, Mats, Joacim Hansson en Ulrika Kjellman. "'As We May Digitize'. Institutions and Documents Reconfigured." Liber Quarterly 21, no. 3/4 (2012).
B
Walker, Alice. Basic Preservation Guidelines for Library and Archive Collections in: NPO Preservation Guidance Preservation Management Series. London: National Preservation Office, 2008.
Marks, P. J. M. Beautiful Bookbindings - A Thousand Years of the Bookbinder's Art. London/New Castle: British Library/Oak Knoll Press , 2011.
de Lusenet, Yola. Bedreigd en beschermd. Vrienden en vijanden van bibliotheek- en archiefcollecties. Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), s.a.
Rombouts, W. "Bedreigde collecties." in: Verslag symposium conserveringsbeleid papieren patrimonium, 9 november 1993, 61-71., 1993.
van Kerchove, Katrijn. Behalen kwaliteitslabel. [Brussel], 2010.
Schouten, Dennis. "Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 16-19.
Beleidsplan 2009-2012. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2008.
Beleidsplan 2013‐2017. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2012.