Documentatie

Exporteer 737 resultaten:
Sorteren op: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
A
Vissers, Rony, Marcus Cohen en Wilbert Helmus. Aanbevelingen over open data in de cultuursector in: Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Nederlandse Taalunie, 2018.
de Schepper, Marcus. ABC - Antwerpse Bibliofiele Collecties. Antwerpen: Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw, 2005.
An ABC of Heritage Libraries, red. Eva Wuyts en Pierre Delsaerdt. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014.
ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector, red. Gregory Vercauteren. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed / Heemkunde Vlaanderen / Herita, 2014.
ABC-DE - Woordenlijst Digitaal Erfgoed. Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), s.a.
ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed, red. Janneke Grooten, Marco de Niet, Else Laura Rademaker en Yola de Lusenet. Den Haag: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), 2008.
De Ridder, Eva en Susanna De Schepper. "Abraham - Catalogus van Belgische kranten." Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen, no. 17 (2016): 9-13.
van Bellingen, Elsje. "Abraham, nieuw leven voor oude kranten." Binnenkrant. Bijlage Ons Heem, no. 4 (2009): 17-18.
van Bellingen, Elsje. "Abraham, online krantendatabank." in: Informatie aan Zee. Oostende: VVBAD, 2009.
van Bellingen, Elsje. "Abraham. Een online Vlaamse databank voor Belgische kranten." Bibliotheek- & archiefgids 85, no. 4 (2009): 11-16.
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland, red. Maarten Beirens, Ellen Kempers en Heidi Moyson. Leuven / Den Haag: Acco, 2010.
van den Heuvel, Marcel. "Achter de schermen van een bewaarplaats voor oude en nieuwe tijdingen. Kranten in de Stadsbibliotheek Antwerpen." in: Het rijk van de krant = Le journal dans tous ses états, red. Marc D'hoore, Dirk Luyten en Thierry Delplancq, 133-146. Vol. 78. Archief- en Bibliotheekwezen in België 78. Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 2007.
Van Lakerveld, Jaap en Ingrid Gussen. Acquiring key competences through heritage education., 2011.
Actieplan 2009. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2009.
Actieplan 2010. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2009.
Actieplan 2011. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.
Actieplan 2012. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2011.
Actieplan 2013. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2013.
Actieplan 2014. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2013.
Actieplan 2015. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2014.
Actieplan 2016. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2015.
Actieplan 2017. Toelichting bij de begroting - Beschrijving van de werking. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2016.
Wuyts, Eva. "Adopt-a-Book: wie niet vraagt, niet wint." in: Geld & Cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden., red. Annick Schramme, 73-89. Leuven: Lannoo, 2013.
Adresboek. Zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen in: Uitgaven van de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Vierde reeks, red. Koen De Vlieger-De Wilde. Vol. 1. Antwerpen, 2004.
Afsprakennota voor een UPLA-onderzoek [Sjabloon]. 3.1 ed. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2015.
De Rynck, Patrick. "Alles over de eigen streek. Provinciale Bibliotheek Limburg, Bibliotheca Wasiana en Stichting De Bethune." OKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift 46, no. 1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen) (2008): 30-37.
Mouren, Raphaële. Ambassadors of the book. Competences and training for heritage librarians in: IFLA Publications Series. Vol. 160. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2012.
Kerremans, Robin en Herman Croux. Analyse met synoptische tabel over bestaande open content licenties en gebruiksvoorwaarden voor een audiovisueel online archief in: Archipel. WP3 Juridische uitdagingen van hergebruik in digitale archieven. KULeuven-ICRI-IBBT is.m. MVVP Advocaten, 2011.
Coppoolse, David, Bert Lemmens, Maarten Savels en Rony Vissers. Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen. PACKED vzw, 2014.
Heaney, Michael. An Analytical Model of Collections and their Catalogues. Oxford: UK Office for Library and Information Networking, 2000.
Canhoto, Olinda [e a ]. "Application of nose technology for the detection of fungal contamination iin library paper." International Biodeterioration and Biodegradation 54 (2004): 304-309.
van der Most, Peter, Peter Defize en John Havermans. Archives Damage Atlas. A Tool for Assessing Damage, red. Erik van der Doe. Den Haag: Metamorfoze, 2010.
Art & Architecture Thesaurus in de praktijk. Den Haag: Bureau AAT, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) , 2011.
Dahlström, Mats, Joacim Hansson en Ulrika Kjellman. "'As We May Digitize'. Institutions and Documents Reconfigured." Liber Quarterly 21, no. 3/4 (2012).
B
Walker, Alice. Basic Preservation Guidelines for Library and Archive Collections in: NPO Preservation Guidance Preservation Management Series. London: National Preservation Office, 2008.
Marks, P. J. M. Beautiful Bookbindings - A Thousand Years of the Bookbinder's Art. London/New Castle: British Library/Oak Knoll Press , 2011.
de Lusenet, Yola. Bedreigd en beschermd. Vrienden en vijanden van bibliotheek- en archiefcollecties. Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), s.a.
Rombouts, W. "Bedreigde collecties." in: Verslag symposium conserveringsbeleid papieren patrimonium, 9 november 1993, 61-71., 1993.
van Kerchove, Katrijn. Behalen kwaliteitslabel. [Brussel], 2010.
Impe, Ellen Van. "Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject." Bibliotheek - & Archiefgids 86, no. 3 (2010): 10-16.
Schouten, Dennis. "Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 16-19.
Beleidsplan 2009-2012. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2008.
Beleidsplan 2013‐2017. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2012.