Documentatie: Boek, Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)

5 resultaten

Resultaten

Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven, Stijn van Rossem en Goran Proot. Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen in: Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Tweede, herziene uitgave ed. Vol. 1. Antwerpen: Overlegplatform ‘Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’, 2005.

Herziene versie van de oorspronkelijke STCV-handleiding uit 2002. Op basis van de opgedane praktijkervaring bevat deze editie veel kleine aanpassingen en correcties. Onduidelijke of dubbelzinnige formuleringen werden weggewerkt, de onderdelen werden herschikt. In het bijzonder werd de handleiding vanuit het oogpunt van het niet-Nederlandstalige...

meer info

Handleiding STCV [Eerste editie]

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran en Joost Depuydt. Handleiding STCV [Eerste editie]., 2001.

De eerste uitgave van de STCV-handleiding werd enkel verspreid voor intern gebruik. Het STCV-regelwerk werd grondig herzien in de tweede uitgave (2005) maar voor STCV-medewerkers kan in geval van twijfel vergelijking tussen beide uitgaven verhelderend zijn voor de interpretatie van bepaalde regels

meer info

Adresboek. Zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie
Adresboek. Zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen in: Uitgaven van de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Vierde reeks, red. Koen De Vlieger-De Wilde. Vol. 1. Antwerpen, 2004.

meer info

Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800

Voorpagina van de publicatie
Lanoye, Diederik, Goran Proot en Willy Van de Vijver. Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800. Brugge: Van de Wiele, 2010.

'Gedrukte stad' bevat een drietal bijdragen over evenveel aspecten van de Mechelse boekgeschiedenis, nl. de Mechelse boekproductie en de geschiedenis van de Mechelse drukkers, de distributie en consumptie van drukwerk in Mechelen en een bijdrage over de woelige geschiedenis van de Mechelse stedelijke erfgoedbibliotheek die nu bewaard wordt in het...

meer info

Ambassadors of the book. Competences and training for heritage librarians

Voorpagina van de publicatie
Mouren, Raphaële. Ambassadors of the book. Competences and training for heritage librarians in: IFLA Publications Series. Vol. 160. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2012.

What competences are needed for heritage librarians, and how can they be taught? The management of heritage collections requires a unique mix of knowledge and skills, including expertise in preservation and conservation; heritage policies; acquisitions and collection management; bibliographic description; the materiality of books and other...

meer info