Documentatie

Exporteer 171 resultaten:
Sorteren op: Auteur [ Titel  (Desc)] Type Jaar
Filters: Type gelijk is aan Boek  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
(
(Meta)datastandaarden voor digitale archieven, red. Sylvia Van Peteghem en Rik Van de Walle. Gent: Universiteitsbibliotheek, 2009.
Z
Berg, Christian, Maurice Bronselaer, Geert Buelens en Chris Coppens. Zichtbaar Zeldzaam - Hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, red. Mark Cloostermans. Gent: Stadsbibliotheek Antwerpen; Toohcsmi, uitgevers, 2005.
V
U
Coppens, Chris, Mark Deprez en Jan Roegiers. Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000. Sapientia aedificavit sibi domum in: Lovaniensia. Vol. 24. Leuven: Universitaire Pers, 2005.
T
Toekomst voor ons digitaal geheugen (2). Strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid. Den Haag: Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid, 2010.
Swennen, Frederik. To whom it may concern - Essay on Public Private Partnerships on Cultural Heritage. Brussel: ASP Editions/University Press Antwerp, 2011.
Boeckx, Bert, Gert de Prins en Bruno de Wever. Tegendruk. Geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gent: Amsab-ISG, 2004.
S
van Lente, Dick. Stop de persen! De geschiedenis van de krant, red. Herwig Kempenaers. Historische Drukkerij Turnhout, 2011.
Cullingford, Alison. The Special Collections Handbook. Londen: Facet Publishing, 2011.
Russell, Roslyn en Kylie Winkworth. Significance 2.0. A guide to assessing the significance of collections. Sydney: Collections Council of Australia, 2009.
Jones, Shar. Sharing our Stories. Guidelines for Heritage Interpretation. The National Trust of Australia (WA) and Museums Australia (WA), 2007.
Meier, Christiana en Karin Petersen. Schimmelpilze auf Papier. Ein Handbuch für Restauration. Tönning, 2006.
Reich, Angelika [e a ]. Schimmel, Gefähr für Mensch und Kulturgut durch Mikro-organismen. Stuttgart: Theiss, 2006.
Baggerman, Arianne, Paul Hoftijzer, Gerard Unger en Adriaan van der Weel. Schakels in de keten van het boek in: Boeketje boekwetenschap. Vol. 2. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele Stichting / Amsterdam University Press, 2012.
de Valk, Marijn. Schadeatlas bibliotheken. Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie in: Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Digitale editie 1.1 (2015-08-04) ed. Vol. 4. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014.
van der Most, Peter, Peter Defize en John Havermans. Schadeatlas archieven. Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie, red. Erik van der Doe. Den Haag: Metamorfoze , 2009.
R
Koops, R. L. Rijksarchiefdienst en... conservering. Den Haag: Rijksarchiefdienst, 1993.
Degraer, H., W. Maervoet en F. Martens. Repertorium van de pers in West-Vlaanderen, 1807-1914. De arrondissementen Oostende, Brugge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt en Veurne in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 48. Leuven: Nauwelaerts, 1968.
Liebaut, Hilaire. Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst, 1840-1914 in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 41. Leuven: Nauwelaerts, 1967.
Thijs, Alfons K. L., Guy Bulthé en Anne-Marie Simon-Van der Meersch. Repertorium van de pers in de provincie Antwerpen, behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs, 1833-1914 in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 58. Leuven: Nauwelaerts, 1970.
Lievijns, Luc. Repertorium van de pers en periodieken bewaard op het Amsab, 1838-1940 in: Amsab werkinstrumenten. Vol. 3. Gent: Amsab, 1994.
Messens, Rudy. Repertorium van de Oostvlaamse pers, 1784-1914. Met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 59. Leuven: Nauwelaerts, 1969.
Gaus, Helmut en Arthur J. Vermeersch. Repertorium van de Brusselse pers, 1789-1914. L-Z = Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. L-Z in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 50. Leuven: Nauwelaerts, 1968.
Gaus, H. Repertorium van de Brusselse pers, 1789-1914. A-K = Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. A-K in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 42. Leuven: Nauwelaerts, 1965.
Lefèvre, Patrick. Répertoire des journaux et périodiques de l'arrondissement de Mons (1786-1940) in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 88. Leuven: Nauwelaerts, 1980.
Daems, Inge en Carine Van Tuycom. Repertoire des fonds de livres anciens en Belgique = Repertorium van het oude boekenbezit in België in: Éditions universitaires de Mons: répertoires. Vol. 1. Mons: Université de Mons & Archief- en Documentatiecentrum van de provincie Limburg, 1989.
Mottequin, Ph. Répertoire de la presse de la province de Luxembourg (1760-1940) in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 84. Leuven: Nauwelaerts, 1978.
Arnould, Marie. Répertoire de la presse de l'arrondissement de Soignies (1841-1940) in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 93. Leuven: Nauwelaerts, 1982.
Rycx d'Huisnacht, Martine. Répertoire de la presse de l'arrondissement de Nivelles au 19e siècle in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 66. Leuven: Nauwelaerts, 1971.
Regionale media in Vlaanderen. Een doorlichting in: Reeks Vakgroep Communicatiewetenschappen / Universiteit Gent. Vakgroep Communicatiewetenschappen, red. Els de Bens en Karin Raeymaeckers. Vol. 2. Gent: Academia Press, 1998.
P
Gérin, Paul. Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à Bruxelles, 1830-1914 in: Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 80. Leuven: Nauwelaerts, 1975.
Preservation of Library and Archival Materials. A Manual, red. Sherelyn Ogden. Andover: NDCC, 1999.
Preservation management. Between policy and practice, red. Yola de Lusenet. The Hague: ECPA, 1999.
Bülow, Anna E. en Jess Ahmon. Preparing Collections for Digitization. London: Facet Publishing/National Archives, 2011.
van Rossem, Stijn. Portret van een woordenaar: Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden. Antwerpen: Provincie Antwerpen, Departement Cultuur, 2007.
Brokerhof, Agnes, Bert van Zanen en Arnold den Teuling. Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland, 1999.
O
Baggerman, Arianne. Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2011.
Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen. Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013.
van Bergen, Jordan. Online fondsenwerving 2.0., 2012.
N
Cloostermans, Mark, Hilde Laenen en An Renard. Nottebohm revisited. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2011.
Farrell, Mike en Mary Carmen Cupito. Newspapers: a Complete Guide to the Industry in: Media industries. Vol. 6. New York: Peter Lang, 2010.
van Leeuwen, Jacqueline en Gregory Vercauteren. Netwerken in erfgoedland. Werkboekje voor het weven van een prachtig web, red. Birgit Geudens., 2011.