Documentatie

Exporteer 171 resultaten:
Sorteren op: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
Filters: Type gelijk is aan Boek  [Alle filters opschonen]
2017
Geweldig en gewild. 50 praktijkverhalen over vrijwilligerswerk in de erfgoedsector, red. Roel Daenen, Birgit Geudens en Annemie Vanthienen. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed / Heemkunde Vlaanderen / Familiekunde Vlaanderen vzw, 2017.
2016
De vijf v’s van het vrijwilligersbeleid. Stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie, red. Daphné Maes, Tine Vandezande en Gregory Vercauteren. Brussel / Mechelen: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed / Heemkunde Vlaanderen, 2016.
De Nil, Bart, Jürgen Vanhoutte en Jeroen Walterus. Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, 2016.
2014
ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector, red. Gregory Vercauteren. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed / Heemkunde Vlaanderen / Herita, 2014.
Moyson, Heidi en Klaas Jaap van der Meijden. Doeboek muzikaal erfgoed. Leuven: Resonant vzw, 2014.
de Valk, Marijn. Schadeatlas bibliotheken. Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie in: Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Digitale editie 1.1 (2015-08-04) ed. Vol. 4. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2014.
2013
Buijnsters, P. J. Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België (1830-2012). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2013.
Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen. Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013.
2012
Mouren, Raphaële. Ambassadors of the book. Competences and training for heritage librarians in: IFLA Publications Series. Vol. 160. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2012.
Kobold, Maria en Jana Moczarski. Bestandserhaltung. Ein Ratgeber für Verwaltungen, Archive und Bibliotheken. 2. überarbeitete Auflage ed. Bad Homburg v. d. Höhe / Darmstadt / Frankfurt am Main: Kreisarchiv Hochtaunuskreis / Archivberatungsstelle Hessen / Institut für Stadtgeschichte, 2012.
The Book of Books. 500 Years of Graphic Innovation, red. Matieu Lommen. London: Thames & Hudson, 2012.
Hus, Annick, An Seurinck en Alexander Vander Stichele. Cahier. Over collecties 2. Brussel: Agentschap Kunsten en Erfgoed, 2012.
Capiau, Sam, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse en Lieve Watteeuw. De wet van de remmende achterstand. Preservering, conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken in: Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Antwerpen: Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw, 2012.
Balley, Jr., Charles W. Digital Curation Bibliography: Preservation and Stewardship of Scholarly Works. Houston: Digital Scholarship, 2012.
Lommen, Matieu. Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis. Amsterdam: Amsterdam University Press / Lannoo, 2012.
van Bergen, Jordan. Online fondsenwerving 2.0., 2012.
Baggerman, Arianne, Paul Hoftijzer, Gerard Unger en Adriaan van der Weel. Schakels in de keten van het boek in: Boeketje boekwetenschap. Vol. 2. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele Stichting / Amsterdam University Press, 2012.
2011
Van Lakerveld, Jaap en Ingrid Gussen. Acquiring key competences through heritage education., 2011.
Marks, P. J. M. Beautiful Bookbindings - A Thousand Years of the Bookbinder's Art. London/New Castle: British Library/Oak Knoll Press , 2011.
Pleij, Herman, Olga van Marion, Inger Leemans, Lisa Kuitert, Boudien de Vries, Cecile van Eijden-Andriessen, Hans Renders en Klaus Beekman. Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst, red. Marita Mathijsen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
Baggerman, Arianne, Paul Hoftijzer, Gerard Unger en Adriaan van der Weel. Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele Stichting / Amsterdam University Press, 2011.
Ayold Brongers, J. Boekwoorden woordenboek. Handleiding voor boekensneupers. Amsterfoort: Bekking & Blitz, 2011.
Brongers, J. A. Boekwoorden-woordenboek. Handleiding voor boekensneupers. Bekking & Blitz Uitgevers, 2011.
Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books). Editie 2007; derde druk met correcties 2011 ed. Washington: Library of Congress. Cataloging Distribution Service, 2011.
van Maanen, Aad. Een kans gemist om te zwijgen. De Antwerpse pers in 1886. Antwerpen: Internationaal Perscentrum Vlaanderen, 2011.
Poppe, Jeroen. Handboek digitaliseren van documenten. Technische aspecten en kwaliteitseisen. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2011.
Verhoeven, Pia, Marc de Beyer, Inge Schriemer en Sebastiaan van der Lans. Handreiking roerend religieus erfgoed. Praktisch hulpmiddel bij het waarderen en herbestemmen van religieuze voorwerpen. Museum Catharijneconvent / Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, 2011.
Moet er nog inhoud zijn? Praktijkgids voor sociale media in de erfgoedsector, red. Liesbeth De Ridder. Mechelen: Erfgoedcel Mechelen, 2011.
van Leeuwen, Jacqueline en Gregory Vercauteren. Netwerken in erfgoedland. Werkboekje voor het weven van een prachtig web, red. Birgit Geudens., 2011.
Cloostermans, Mark, Hilde Laenen en An Renard. Nottebohm revisited. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2011.
Baggerman, Arianne. Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2011.
Bülow, Anna E. en Jess Ahmon. Preparing Collections for Digitization. London: Facet Publishing/National Archives, 2011.
Cullingford, Alison. The Special Collections Handbook. Londen: Facet Publishing, 2011.
van Lente, Dick. Stop de persen! De geschiedenis van de krant, red. Herwig Kempenaers. Historische Drukkerij Turnhout, 2011.
Swennen, Frederik. To whom it may concern - Essay on Public Private Partnerships on Cultural Heritage. Brussel: ASP Editions/University Press Antwerp, 2011.
2010
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland, red. Maarten Beirens, Ellen Kempers en Heidi Moyson. Leuven / Den Haag: Acco, 2010.
van der Most, Peter, Peter Defize en John Havermans. Archives Damage Atlas. A Tool for Assessing Damage, red. Erik van der Doe. Den Haag: Metamorfoze, 2010.
Pearson, David, John Mumford en Alison Walker. Bookbindings. Preservation Advisory Centre, 2010.
Business Planning for Digital Libraries. International Approaches, red. Mel Collier. Leuven: Leuven University Press, 2010.
Bendix, Caroline. Damaged books. London: British Library Preservation Advisory Centre , 2010.