Digitaal erfgoed

Activiteiten

Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven
01-2010 - 12-2023
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van...
Voorpagina's Evergem's Yzerblad (1917)
08-2013 - 09-2015
Op vraag van het VIAA voert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het project 'Nieuws van de Groote Oorlog' uit, een digitaliseringsproject voor...
Schermafbeelding DBNL.org
12-2012 - 12-2023
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde,...
Voorpagina van het tijdschrift L'Habitation à bon marché
11-2013 - 12-2015
Historische architectuurtijdschriften als belangrijk cultureel erfgoed zijn vandaag van onschatbare waarde voor geïnteresseerde architecten,...
Logo Europeana
02-2009 - 12-2018
Europeana is een thematisch netwerk dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie eContentplus programma, als onderdeel van het i2010 beleid....
Logo Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online
01-2013 - 12-2018
Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het corpus bestaat uit 'Flandrica',...
Jonge man met e-reader
12-2013 - 12-2014
Steeds meer publicaties worden niet meer op een fysieke drager uitgebracht maar verschijnen enkel online. Op basis van onderzoek uit 2012 blijkt...
Netwerkdiagram
01-2017 - 05-2017
Het departement Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse overheid gaf aan KPMG opdracht voor een haalbaarheidsstudie naar een operationeel netwerkmodel...
Logo Informatie aan Zee 2013
01-2012 - 09-2013
De digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse evenement van de VVBAD, helpt...
Logo Informatie aan Zee 2015
11-2014 - 09-2015
Op 17 en 18 september 2015 organiseert de VVBAD in Oostende haar tweejaarlijkse congres. Informatie aan Zee helpt bibliotheken, archieven en...
Duitse soldaten tenmidden van de lokale bevolking in Noord-Frankrijk
09-2015 - 09-2017
Vierentwintig Vlaamse en federale erfgoedorganisaties werkten de afgelopen jaren samen om de grootste gespecialiseerde collectie van kranten uit de...
Oud boek in een serverruimte
11-2013 - 03-2014
De studie 'Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector' vond plaats naar aanleiding van de opmaak van het strategisch plan 2015-2019 van het Vlaams...
Logo Platform Digitale Duurzaamheid
07-2011 - 12-2018
Digitale informatiebronnen vormen een steeds belangrijker onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar ze dreigen vaak verloren te gaan voor ze als...
Man aan scanner met krant
03-2014 - 12-2018
De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed (2013-2017) was een structureel platform voor Nederland-Vlaams overleg over digitaal erfgoed. In deze...

Logo Flandrica.be

Recent toegevoegde documentatie

Documentatietip? Laat het ons weten!

Voorpagina van de publicatie
2016
Hoe maak je boekenerfgoed interessant voor generaties die opgroeien met wifi, smartphones en apps? Deze en andere vragen stelden het projectteam van 'Conn3ct: 2 media, 1...
Voorpagina van de publicatie
2018
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) zag het levenslicht in 1999 en heeft zich in twee decennia ontwikkeld tot dé databank voor literaire en...
Voorpagina van de publicatie
2018
Dit rapport geeft een antwoord op de vraag wat de voorwaarden zijn voor (culturele) instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven,...
Voorpagina van de publicatie
2018
Deze visienota beoogt de cultuursector te versterken door een cultuurbreed kader rond digitalisering te ontwikkelen en te operationaliseren. Hij geeft de aanzet tot een reeks...

CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox