Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Een strategische roadmap voor duurzame archivering en ontsluiting: observaties en bedenkingen

Voorpagina van de publicatie
Debuysere, Stoffel, and Eva Van Passel. Een strategische roadmap voor duurzame archivering en ontsluiting: observaties en bedenkingen In Archipel. WP2 Duurzame ontsluiting., 2011.

Dit rapport is een aanvulling op het rapport 'Een strategische roadmap voor duurzame archivering en ontsluiting'. Het is opgevat als een essaybundel en is een aanvullend document dat de kans biedt om enkele bijkomende observaties en bedenkingen te bundelen. Binnen de ruimere problematiek van duurzame ontsluiting is het immers zeer belangrijk om...

rapport openen | meer

Cultureel erfgoed en de verwerking van persoonsgegevens

Voorpagina van de publicatie
Van Damme, Sven. Cultureel erfgoed en de verwerking van persoonsgegevens In Project Digitaal depot. eDavid / ICRI - KU Leuven, 2007.

De bedoeling van een digitaal depot is digitale cultuurobjecten te bewaren. Sitebeheerders zouden bijvoorbeeld zelf moeten kunnen beslissen wat ze in het digitaal depot opnemen, zoals: e-mails, websites en weblogs. Deze worden vervolgens ontvangen door het digitaal depot en omgezet naar een geschikt archiveringsformaat zodat ze duurzaam en...

rapport openen | meer

Digitaal depot. Auteursrechtelijk luik: stand van zaken

Voorpagina van de publicatie
Werkers, Evi, and Hannelore Dekeyser. Digitaal depot. Auteursrechtelijk luik: stand van zaken In Project Digitaal depot. Leuven: eDavid / ICRI - KU Leuven, 2006.

rapport openen | meer

Naar een strategisch beleidsplan voor 'digitaal erfgoed'. Verslag van een STRATMAN-analyse

Voorpagina van de publicatie

De ‘Administratie Beeldende Kunst en Musea’ gaf het onderzoeksbureau iForumConsult de opdracht een STRATMAN-analyse uit te voeren ter voorbereiding van een strategisch beleidsplan voor ‘digitaal erfgoed’. Een STRATMAN-onderzoek is een sterk gestructureerde expertenbevraging die plaats vindt op één dag en vertrekt van een zestal doelen en...

rapport openen | meer

Dossier erfgoedbibliotheken [Themanummer]

Voorpagina van de publicatie
"Dossier erfgoedbibliotheken [Themanummer]." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010).

Het grootste deel van dit nummer van faro, dat verscheen bij de gelegenheid van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, is gewijd aan erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.

tijdschriftartikel openen | meer

Cultureel erfgoed en locatie. Een verkenning

Voorpagina van de publicatie
Gerlings, Job, Leila Liberge, and Floris Mevissen. Cultureel erfgoed en locatie. Een verkenning. Projectbureau STAP, 2009.

Een verkenning naar de mogelijkheden van op locatie gebaseerde internetdiensten voor het realiseren van een groter publieksbereik voor (digitaal) cultureel erfgoed. De verkenning heeft tot doel beleidsmakers binnen het cultureel erfgoedveld te informeren, te inspireren en te ondersteunen in hun beleidskeuzes ten aanzien van dit onderwerp. De...

meer

Digital Curation Bibliography: Preservation and Stewardship of Scholarly Works

Voorpagina van de publicatie
Balley, Jr., Charles W. Digital Curation Bibliography: Preservation and Stewardship of Scholarly Works. Houston: Digital Scholarship, 2012.

Deze bibliografie bevat verwijzingen naar meer dan 650 Engelstalige artikels, boeken en technische rapporten met betrekking tot digital curation, of het beheer van born digital en gedigitaliseerde documenten. Deze selectieve bibliografie bestrijkt een zeer breed domein, gaande van auteursrechten, digitale formaten, metadata, modellen en beleid tot...

boek openen | meer

Toekomst voor ons digitaal geheugen (2). Strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid

Voorpagina van de publicatie

Grootscheepse digitalisering heeft de samenleving veel goeds gebracht. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden: de dragers van digitale informatie slijten en snel veranderende software en hardware kunnen ertoe leiden dat informatie al binnen enkele jaren onbruikbaar wordt. Zowel in de wetenschap als bij de overheid en in het cultureel erfgoed...

boek openen | meer

ICT-gebruik in musea

Voorpagina van de publicatie
Weide, Sibe, and Marco de Niet. ICT-gebruik in musea. Den Haag / Amsterdam: Digitaal Erfgoed Nederland / Nederlandse Museumvereniging, 2008.

ICT is de laatste jaren onlosmakelijk verbonden geraakt met de museale praktijk. Maar de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT stellen de musea ook voor pittige uitdagingen. Ieder museum probeert daar op eigen manier antwoorden op te vinden en ICT zo goed mogelijk in te zetten bij het beheren van de collectie of het bedienen van het publiek....

rapport openen | meer

Onderzoek naar de opties voor een centrale database met metadata van digtale content. Resultaten van een interviewronde onder de stakeholders Openbare Bibliotheken, Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en OCLC EMEA

Voorpagina van de publicatie

In de periode januari-maart 2011 heeft Bureau Pleiade in opdracht van directies van Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheek.nl in het kader van de Gemeenschappelijke Informatie-infrastructuur (GII) een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een landelijke metadata-database, die de Koninklijke Bibliotheek, openbare...

rapport openen | meer

Rue de la bibliothèque: erfgoedbibliotheken in de Fédération Wallonië-Bruxelles

Voorpagina van de publicatie

Jeroen Walterus beschrijft het landschap van erfgoedbibliotheken in de Fédération Wallonie-Bruxelles dat anders wordt georganiseerd dan in Vlaanderen. De Vlaamse cultureel-erfgoedvisie, waarin wel een (bescheiden) plek voorzien is voor erfgoedbibliotheken, spijpelde niet door naar de Franstalige bibliotheekwereld of culturele beleidsmakers.

tijdschriftartikel openen | meer

Cahier. Over collecties 2

Voorpagina van de publicatie
Hus, Annick, An Seurinck, and Alexander Vander Stichele. Cahier. Over collecties 2. Brussel: Agentschap Kunsten en Erfgoed, 2012.

In 2012 kreeg de lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik. Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen' een vervolg onder impuls van BAM, FARO en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen kwamen aan het woord. Bijna maandelijks stond er een lezing op het programma,...

boek openen | meer

Voor de eeuwigheid. Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst

Voorpagina van de publicatie
Voor de eeuwigheid. Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst, Edited by Marco de Niet, Jeanine Tieleman and Janneke Grooten. DEN / EYE / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Virtueel Platform, 2012.

In deze Strategische Agenda heeft de Nederlandse Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) vastgelegd welke concrete acties zij op de korte- en op de lange termijn wil ondernemen om de duurzame toegankelijkheid van gedigitaliseerd en digital-born erfgoed op de kaart te zetten. De zes kernpunten uit de Strategische Agenda zijn: lobby...

meer

Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie
van der Hoeven, Quirine. Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012.

In de periode 1999-2009 was het stimuleren van de cultuurparticipatie een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Aan beide zijden van de grens waren er in die periode programma's om de cultuurdeelname te bevorderen, zoals het Actieplan Cultuurbereik (2001), en het Tienpuntenplan voor cultuurparticipatie (2007)...

rapport openen | meer

La consultation de manuscrits en ligne. Une étude qualitative auprès de trois catégories d'utilisateurs potentiels

Chevallier, Philippe, Laure Rioust, and Laurent Bouvier-Ajam. "La consultation de manuscrits en ligne. Une étude qualitative auprès de trois catégories d'utilisateurs potentiels." Bulletin des Bibliothèques de France 56, no. 5 (2011).

Europeana Regia is een project voor het digitaliseren van 874 zeldzame en kostbare manuscripten uit de middeleeuwen en de renaissance, ondersteund door de Europese Commissie. Vijf bibliotheken uit vier Europese landen digitaliseren en ontsluiten drie belangrijke koninklijke collecties van manuscripten: de Biblioteca Carolina (achtste en negende...

wetenschappelijk artikel openen | meer

The Problem of the Yellow Milkmaid. A Business Model Perspective on Open Metadata

Voorpagina van de publicatie
Verwayen, Harry, Martijn Arnoldus, and Peter B. Kaufman. The Problem of the Yellow Milkmaid. A Business Model Perspective on Open Metadata In White Paper. Europeana, 2011.

Interest in open metadata is growing among policy makers, the cultural heritage sector, the research community, and software and application developers. At the European level, the Digital Agenda for Europe 2020 identifies ‘opening up public data resources for re-use’ as a key action in support of the Digital Single Market. The European...

rapport openen | meer

Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis

Voorpagina van de publicatie
Baggerman, Arianne. Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2011.

Heeft het gedrukte boek nog wel toekomst? Deze vraag is ouder dan men wellicht vermoedt, maar op dit moment wel actueler dan ooit. In deze oratie worden de grenzen erkend van het hedendaagse debat over de boekcultuur, bepaald door de apologeten van de digitalisering, die moeizame lezers blijken. Het gaat in op verleden, heden en toekomst van het...

boek openen | meer

Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen

Voorpagina van de publicatie
Baggerman, Arianne, Paul Hoftijzer, Gerard Unger, and Adriaan van der Weel. Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele Stichting / Amsterdam University Press, 2011.

In Boeketje boekwetenschap laten de vier Tiele-hoogleraren in kort bestek zien hoe rijk, gevarieerd en breed het terrein van de boekwetenschap is: van onderzoek naar de functie en ontwikkeling van boeken, teksten en letters tot de vraag of schrijven, drukken en lezen van boeken (on)-natuurlijk is. Paul Hoftijzer neemt ons mee op zijn speurtocht...

meer

Schakels in de keten van het boek

Voorpagina van de publicatie
Baggerman, Arianne, Paul Hoftijzer, Gerard Unger, and Adriaan van der Weel. Schakels in de keten van het boek In Boeketje boekwetenschap. Vol. 2. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele Stichting / Amsterdam University Press, 2012.

In dit tweede deel in de reeks 'Boeketje boekwetenschap' nemen de vier Thiele-hoogleraren u mee op een tijdreis. Via de 18e-eeuwse boekverkoper Christiaen Vermey laat Paul Hoftijzer zien dat ook bestudering van kleine ondernemers bijdraagt aan onze boekhistorische kennis. Vervolgens beschrijft Arianne Baggerman het publiceren van egodocumenten,...

meer

'As We May Digitize'. Institutions and Documents Reconfigured

Voorpagina van de publicatie
Dahlström, Mats, Joacim Hansson, and Ulrika Kjellman. "'As We May Digitize'. Institutions and Documents Reconfigured." Liber Quarterly 21, no. 3/4 (2012).

This article frames digitization as a knowledge organization practice in libraries and museums. The primarily discriminatory practices of museums are compared with the non-discriminatory practices of libraries when managing their respective cultural heritage collections. Digitization of cultural heritage brings new practices, tools and arenas that...

wetenschappelijk artikel openen | meer

Linked Open Data. Duurzaam voor de toekomst?

Voorpagina van de publicatie
Allaart, Annette. Linked Open Data. Duurzaam voor de toekomst? In Reinwardt Academie. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2011.

Digitale informatie is niet meer weg te denken uit onze kennissamenleving. In het hedendaagse leven kan men niet meer zonder. Digitale duurzaamheid staat echter nog steeds in de kinderschoenen. Duurzaamheid wordt voornamelijk gezien als veilige opslag van digitale objecten. Het duurzaam toegankelijk houden van de digitale erfgoedinformatie wordt...

meer

ViFa BeNeLux. Virtuelle Fachbibliothek Belgien Niederlande Luxemburg

Voorpagina van de publicatie
ViFa BeNeLux. Virtuelle Fachbibliothek Belgien Niederlande Luxemburg. Universitäts- und Landesbibliothek Münster / Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2010.

Die Virtuelle Fachbibliothek Benelux, kurz ViFa Benelux, ist ein wissenschaftliches Recherche- und Informationsportal für die Disziplinen Niederlandistik, Niederlande-, Belgien- und Luxemburgforschung, Frisistik und Afrikaanse Philologie. Die ViFa Benelux verfolgt einen zugleich informativen wie auch interaktiven Anspruch. Ziel dieses...

database/repository openen | meer

Exhibiting the written word

Voorpagina van de publicatie
Loxley, James, Helen Vincent, Joseph Marshall, and Lisa Otty. Exhibiting the written word. Edinburgh, 2011.

What are the particular challenges involved in staging exhibitions of books, manuscripts and other written materials? What, too, are the possibilities? While such exhibitions might not be inherently more difficult to curate than any other kind, there are some features and aspects of the written word that add a unique slant to the generic demands...

rapport openen | meer

Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed?

Voorpagina van de publicatie
Coppoolse, David. "Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed?" META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2012 (2012): 19-23.

In het kader van de oprichting van een Vlaams Instituut voor de Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) werd in 2011 aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de vraag gesteld wat de digitalisering van ons bibliotheek erfgoed nog zou gaan kosten. Het maken van een snelle kostenschatting was problematisch omdat de antwoorden op de...

tijdschriftartikel openen | meer

Goed Bestuur voor Cultuur

Voorpagina van de publicatie
Schramme, Annick, Joke Schrauwen, and Charlotte Rommes. Goed Bestuur voor Cultuur. Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, 2012.

Is een culturele organisatie efficiënt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming binnen de instelling controleerbaar en transparant? Het zijn vragen die iedere instelling zichzelf zou moeten stellen. Om een zetje in de goede richting te geven, bracht het Bilsen Fonds voor...

meer

Europeana Professional

Voorpagina van de publicatie
Europeana Professional. Den Haag: The Europeana Office, s.a.

Europeana's professional knowledge-sharing platform is a place for facilitating the exchange of information and knowledge about the digitisation of cultural heritage. The keeps professionals in the heritage sector informed about the latest technical and data developments in Europeana and in the digital heritage sector, Europeana's strategic and...

website openen | meer

The Special Collections Handbook

Voorpagina van de publicatie
Cullingford, Alison. The Special Collections Handbook. Londen: Facet Publishing, 2011.

Working with special collections can vary dramatically from preserving a single rare book to managing and digitising vast mixed-media archives yet the role of the information professional is always critical in tapping into the potential of these collections, protecting their legacy and bringing them to the attention of the wider public. Whether...

meer

Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung, Bd. 1. Niederländische Literatur bis 1550

Voorpagina van de publicatie

Secular and sacred Dutch medieval literature was particularly rich and influential. It was not only supported and promoted by many important authors (incl. Hadewijch and Heinrich von Veldeke) but also often provided the bridge for Middle High German literature to Old French literature (epics around Charlemagne). This bibliography is the first to...

meer

Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung, Bd. 2. Niederländische Literatur des 17. Jahrhunderts

Voorpagina van de publicatie

The separation of the Netherlands from the Habsburg Empire in 1581 brought about political and religious independence and the so-called Golden Age in the 17th century, a period of economic and cultural prosperity. Hence, the Netherlands became a magnet for students and scholars from all over Europe. This was also reflected in the translations into...

meer

Toelichting bij de verhouding tussen cultureel-erfgoedwerking en geschiedschrijving

Voorpagina van de publicatie

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid stelde een toelichting op omtrent de verhouding tussen cultureel-erfgoedwerking en geschiedschrijving binnen de context van het Cultureel-erfgoeddecreet en het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid. Deze tekst wil een aantal onduidelijkheden of misverstanden omtrent deze verhouding uitklaren,...

brochure openen | meer

Changing our textual minds. Towards a digital order of knowledge

Voorpagina van de publicatie

In het boek 'Changing our textual minds: towards a digital order of knowledge' onderzoekt professor Adriaan van der Weel welke invloed de digitalisering van het boek heeft op de manier waarop kennis wordt overgedragen. De studie is kosteloos te downloaden. Hoewel het ebook al 40 jaar bestaat is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek...

boek openen | meer

Nottebohm revisited

Voorpagina van de publicatie
Cloostermans, Mark, Hilde Laenen, and An Renard. Nottebohm revisited. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2011.

Boek bij de gelijknamige tentoonstelling in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience van 9 december 2011 tot en met 26 februari 2012.

meer

Modellastenboek en modelovereenkomst voor een digitaliseringsopdracht

Voorpagina van de publicatie

Een lastenboek is een cruciaal element in elk digitaliseringsproject. In een lastenboek leg je de doelstellingen, kwaliteitseisen en technische parameters van een digitaliseringsproject vast. Het onderzoeksproject Digitaliseren Cultureel Erfgoed (cDAVID) had reeds een modellastenboek ontwikkeld om erfgoedbeheerders bij het opstellen van een...

rapport openen | meer

De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites

Voorpagina van de publicatie
de Haan, Jos, and Anna Adolfsen. De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2008.

Steeds meer Nederlanders gebruiken internet voor steeds meer verschillende toepassingen. Langs digitale weg is ook veel informatie over kunst en cultuur beschikbaar. Hoeveel Nederlanders maken gebruik van deze gedigitaliseerde cultuur en hoe ziet dit publiek er eigenlijk uit? Deze publicatie geeft inzicht in de omvang en de samenstelling van het...

boek openen | meer

Bezoek onze site. Over de digitalisering van het culturele aanbod

Voorpagina van de publicatie
Varekamp, Marleen, Susanne Janssen, Jos de Haan, and Renée Mast. Bezoek onze site. Over de digitalisering van het culturele aanbod In Werkdocument. Vol. 131. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006.

Steeds meer culturele instellingen digitaliseren hun aanbod en maken deze culturele rijkdom via internet voor een breder publiek toegankelijk. Internationale vergelijking wijst uit dat Nederland hierbij een vooraanstaande positie inneemt. Dit rapport geeft een overzicht van de vele, zeer diverse initiatieven rondom het digitaliseren van culturele...

boek openen | meer

Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën

Voorpagina van de publicatie
Wubs, Henrieke, and Frank Huysmans. Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën In Werkdocument. Vol. 127. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006.

De toegankelijkheid van museumcollecties, archeologische vondsten, monumenten en archieven is in de afgelopen jaren enorm vergroot door de ontsluiting van historisch waardevolle documenten en afbeeldingen van museale objecten op het internet. Voor iedereen die over een internetaansluiting beschikt, is het mogelijk geworden om 24 uur per dag...

boek openen | meer

Handreiking roerend religieus erfgoed. Praktisch hulpmiddel bij het waarderen en herbestemmen van religieuze voorwerpen

Voorpagina van de publicatie
Verhoeven, Pia, Marc de Beyer, Inge Schriemer, and Sebastiaan van der Lans. Handreiking roerend religieus erfgoed. Praktisch hulpmiddel bij het waarderen en herbestemmen van religieuze voorwerpen. Museum Catharijneconvent / Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, 2011.

Naar verwachting sluiten de komende jaren in Nederland gemiddeld elke week twee kerken. Wat gebeurt er met het religieus erfgoed: kerkgebouwen en kloosters, maar ook religieuze voorwerpen? Om te bepalen wat waardevol is, zowel emotioneel/religieus als cultuurhistorisch, is de Handreiking roerend religieus erfgoed (HRRE) ontwikkeld. Met de...

boek openen | meer

The Signal. Digital Preservation

Voorpagina van de publicatie
The Signal. Digital Preservation. Washington: Library of Congress, s.a.

'The Signal' is een door de Amerikaanse Library of Congress opgerichte blog rond digitale duurzaamheid.

website openen | meer

Acquiring key competences through heritage education

Voorpagina van de publicatie
Van Lakerveld, Jaap, and Ingrid Gussen. Acquiring key competences through heritage education., 2011.

In 2005 formuleerde de Raad van Europa een reeks sleutelcompetenties die elke burger nodig heeft om optimaal mee te draaien in de hedendaagse samenleving. Denk aan beheersing van de eigen taal en vreemde talen, burgerschap en mediawijsheid. In Vlaanderen werden deze basiscompetenties opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen (ook wel VOETen...

boek openen | meer

Boekwoorden-woordenboek. Handleiding voor boekensneupers

Voorpagina van de publicatie
Brongers, J. A. Boekwoorden-woordenboek. Handleiding voor boekensneupers. Bekking & Blitz Uitgevers, 2011.

De wereld van het boek wordt bevolkt door bibliofielen, antiquaren, boekverkopers, typografen, drukkers en binders, en die hebben een eigen woordenschat. Die woorden staan centraal in het Boekwoorden-woordenboek van boekhistoricus J.A. Brongers. Het geeft tekst en uitleg over termen die te maken hebben met schrift, tekst, illustratie, uitgeven,...

meer

Netwerken in erfgoedland. Werkboekje voor het weven van een prachtig web

Voorpagina van de publicatie
van Leeuwen, Jacqueline, and Gregory Vercauteren. Netwerken in erfgoedland. Werkboekje voor het weven van een prachtig web, Edited by Birgit Geudens., 2011.

Netwerken en expertisedeling zijn in erfgoedland veelgehoorde slogans. Maar hoe vertaal je die retoriek in de praktijk? Hoe bouw je een netwerk uit? Hoe weet je of je op de goede weg bent? En hoe hou je een netwerk levendig? Omdat er de voorbije jaren al heel wat netwerkervaring is opgedaan in de erfgoedsector, besloot FARO in het kader van...

boek openen | meer

Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw

Voorpagina van de publicatie

Gedrukte pamfletten waren de nieuwe media van de 17e eeuw, vergelijkbaar met de tegenwoordige weblogs. Voor vier 17e-eeuwse Nederlandse politieke conflicten en de Engelse Burgeroorlog onderzocht Roeland Harms de invloed van mensen uit de politiek, auteurs en boekverkopers op de pamfletproductie. In de loop van de eeuw gingen zij steeds creatiever...

meer

De online erfgoedbibliotheek. Vormingsreeks ‘Van heemkundige collectie tot online erfgoedbibliotheek’

Voorpagina van de publicatie
Coppoolse, David. De online erfgoedbibliotheek. Vormingsreeks ‘Van heemkundige collectie tot online erfgoedbibliotheek’. Vol. 1-3. Vlaamse Erfgoedbibliotheek / Heemkunde Vlaanderen, 2011.

Deze presentatie behandelt wat er allemaal komt kijken bij het digitaliseren en online publiceren van erfgoedmateriaal, met de nadruk op bibliotheekerfgoed. En passant wordt ingegaan wat er in Vlaanderen en België zoal beschikbaar is aan digitaal bibliotheekerfgoed. Bedoeling is een inleiding te geven en een theoretisch kader. Wie zelf wil...

presentatie openen | meer

Access to archives of performing arts multimedia

Voorpagina van de publicatie

In the framework of IBBT, a Ghent based promotor of interdisciplinary research into the scientific and the business challenges of the information society, a collaborative research project (2007-2009) was set up: PokuMOn confronted the problems of online distribution and archiving of multimedia of performance and concerts (classical music, opera,...

boek openen | meer

Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan

Voorpagina van de publicatie
Van Nieuwerburgh, Inge. "Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan." (2009).

Al enkele jaren zien we de belangstelling voor het verleden in beeld en geluid steeds toenemen. Men heeft interesse voor foto’s, postkaarten, films en andere opnamen van de tijd van toen. Veel van deze herinneringen zijn echter slechts voor een kleine kring toegankelijk omdat de opnames enkel in familiale kring bekend zijn, achter slot en...

tijdschriftartikel openen | meer

Cijferboek cultureel erfgoed 2010. Rapportage van de gegevensverzameling over het referentiejaar 2009

Voorpagina van de publicatie

Het cijferboek cultureel erfgoed (jaargang 2010) werd binnen het onderzoekstraject PRISMA ontwikkeld door FARO i.s.m. de overheid (het agentschap Kunsten en Erfgoed, het departement CJSM, de Studiedienst van de Vlaamse Regering) en in overleg met de cultureel-erfgoedsector. Doel was om te onderzoeken hoe we beleidsrelevante kwantitatieve gegevens...

rapport openen | meer