Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht

Erfgoedbibliothecaris: vreemde eend in de bijt?

Voorpagina van de publicatie
Vlieghe, Francis. "Erfgoedbibliothecaris: vreemde eend in de bijt?" Bibliotheek- & archiefgids 86, no. 4 (2010): 34-35.

In het kader van het traject Erfgoedgeleerden organiseerde FARO op 9 juni ‘Erfgoedbibliothecaris gezocht!’, een studiedag rond de opleiding van erfgoedbibliothecarissen. Net als bij ‘Archiefspecialist of erfgoedprofessional’, een voorgaande studiedag uit deze reeks, was de inbreng van de deelnemers heel belangrijk.

tijdschriftartikel openen | meer info

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
"De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken." Bibliotheek- & archiefgids 86, no. 4 (2010): 10-13.

Op 11 juni 2010 werd in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek feestelijk voorgesteld aan de verzamelde bibliothecarissen uit Vlaanderen en Brussel. Die locatie was niet toevallig. De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd op hetzelfde adres als de Consciencebibliotheek...

tijdschriftartikel openen | meer info

'De passie heeft mij echt ontroerd'. Interview met fotograaf Stefan Tavernier naar aanleiding van zijn opdracht voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Voorpagina van de publicatie

In opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek trok fotograaf Stefan Tavernier naar twaalf erfgoedbibliotheken. Hij trok er duizenden foto's en daaruit werden zesentwintig beelden geselecteerd voor de prentkaarten. Hiermee wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en Brussel...

tijdschriftartikel openen | meer info

Een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Renard, An, Jan Van der Stock, Koen Calis, Sylvia Van Peteghem, Trudi Noordermeer en Marleen Vandenreyt. "Een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 26-33.

Collectiebeleid Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (An Renard) Het Tabularium+ van de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven (Jan Van der Stock) Cabrio. Kruisbestuiving tussen openbare biliotheek en erfgoedbibliotheek (Koen Calis) Hebben we nog wel erfgoedbibliotheken nodig? (Sylvia Van Peteghem) Bibliotheken Universiteit Antwerpen: het...

tijdschriftartikel openen | meer info

Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie

Voorpagina van de publicatie
Defoort, Hendrik. "Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 40-45.

Erfgoedbibliotheken zijn de bewaarplaats van het collectieve geheugen ofte de schriftelijke cultuur, het zijn de 'behoeders van ons intellectuele patrimonium'.2 De proliferatie van het aantal en de soorten bemiddelaars tussen heden en verleden zorgt voor een heuse toename van de opdracht. Daarbij komt nog de explosieve groei die de hele digitale...

tijdschriftartikel openen | meer info

Bibliothecarissen in Vlaanderen: profielen en opleiding

Voorpagina van de publicatie
van Leeuwen, Jacqueline. "Bibliothecarissen in Vlaanderen: profielen en opleiding." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 38-39.

Niet elke bibliothecaris is een erfgoedbibliothecaris. Zorg dragen voor ons documentair erfgoed vraagt immers bijzondere competenties. Om erfgoedbibliothecarissen van de toekomst beter te wapenen, is het noodzakelijk deze competenties in kaart te brengen. Zij vormen immers het uitgangspunt voor een efficiënt vormingsaanbod. Hoever staan we daar...

tijdschriftartikel openen | meer info

Terreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap

Voorpagina van de publicatie
Delsaerdt, Pierre. "Terreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 34-39.

Het nieuwe erfgoedregime heeft erin geresulteerd dat verschillende instanties hebben ingezien dat er zich een terrein voor nieuwe vormingen aanbiedt. Ook op het universitaire niveau is een belangrijke taak is weggelegd voor vorming rond erfgoedbeheer in bibliotheken.

tijdschriftartikel openen | meer info

Dirty Books: Quantifying Patterns of Use in Medieval Manuscripts Using a Densitometer

Rudy, Kathryn M. Dirty Books: Quantifying Patterns of Use in Medieval Manuscripts Using a Densitometer in: Journal of Historians of Netherlandisch Art. Volume 2: Issue 1-2 ed., 2010.

Lezers van middeleeuwse getijdenboeken en gebedenboeken lieten in de vorm van vingerafdrukken sporen na van hun gebruik in de marges van deze werken. Hoe donkerder deze sporen, des te intenser het gebruik. Een densitometer kan onthullen welke teksten het meest gelezen werden. Dit artikel stelt deze nieuwe techniek voor als een instrument om de...

webartikel openen | meer info

Naar een eerstelijnszorg voor bibliotheekcollecties

Voorpagina van de publicatie
Vandamme, Ludo. "Naar een eerstelijnszorg voor bibliotheekcollecties." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 23-25.

Het landschap van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen is uitzonderlijk gevarieerd. Deze variaties spelen onder meer op het vlak van collectiebeheer, planning, budgettaire en logistieke mogelijkheden en expertise van de collectiebeheerders. De voorbije jaren is sterk ingezet op introducties ‘behoud en beheer’ door het steunpunt FARO en de...

tijdschriftartikel openen | meer info

De Anjoubijbel. Een koninklijk handschrift ontsluierd

Voorpagina van de publicatie
Watteeuw, Lieve en Jan Van der Stock. "De Anjoubijbel. Een koninklijk handschrift ontsluierd." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 20-22.

Meer dan ooit is expertise inzake boek- en bibliotheekgeschiedenis en de bewaring ervan een interdisciplinair onderzoeksveld geworden. Het project 'De Anjoubijbel. Een koninklijk handschrift ontsluierd' is een voorbeeld van samenwerking tussen verschillende instellingen en disciplines.

tijdschriftartikel openen | meer info

Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Schouten, Dennis. "Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 16-19.

Vlaanderen beschikt over een zeer groot en bijzonder rijk geschakeerd documentair erfgoed vanaf de middeleeuwen tot heden. Heel wat van die bijzondere en oudere collecties worden bewaard in instellingen die niet altijd de bewaaropdracht als prioriteit hebben. De bewaaromstandigheden zijn daarom vaak verre van optimaal. Maar ook voor...

tijdschriftartikel openen | meer info

Van Aquisitie tot Zorg. Samen werken aan een toekomst voor erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Wuyts, Eva. "Van Aquisitie tot Zorg. Samen werken aan een toekomst voor erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 11-15.

Tot voor kort werden bibliotheken met historisch belangrijke bewaarcollecties in Vlaanderen niet als een afzonderlijke sector erkend. Noch het Archiefdecreet van 2002 noch het Erfgoeddecreet van 2004 plaatsten erfgoedbibliotheken expliciet op de agenda. Bibliotheken die activiteiten wilden ontplooien rond hun bewaarcollecties waren vooral...

tijdschriftartikel openen | meer info

Van bewaarbibliotheken in Vlaanderen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Korte historiek met enkele annotaties

Voorpagina van de publicatie
Walterus, Jeroen. "Van bewaarbibliotheken in Vlaanderen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Korte historiek met enkele annotaties." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 4-10.

23 mei 2008 was een historische datum in de prille ontstaansgeschiedenis van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen, en al zeker voor de erfgoedbibliotheken2 in Vlaanderen: het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet 3 voorzag immers in de erkenning van “een samenwerkingsverband van een representatieve groep van erfgoedbibliotheken, hierna de...

tijdschriftartikel openen | meer info

Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject.

Impe, Ellen Van. "Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject." Bibliotheek - & Archiefgids 86, no. 3 (2010): 10-16.

Sinds 2008 coördineert het CVAa het in kaart brengen van het precieze bezit van 18 afgesloten architectuurtijdschriften. Bij het afronden van dit pilootproject werd een grondige evaluatie van de samenwerking en output voorzien. Dit artikel geeft een kritische beschrijving van het project.

tijdschriftartikel openen | meer info

Format Considerations in AudioVisual Preservation Reformatting: Snapshots form the Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative

Voorpagina van de publicatie
Fleischhauer, Carl. "Format Considerations in AudioVisual Preservation Reformatting: Snapshots form the Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative." Information Standards Quarterly (ISQ) 22, no. 2 - Special Issue: Digital Preservation (2010): 34-40.

De digitaliseringspraktijk heeft zich ontwikkeld in fasen. Hoewel digitalisering van stilstaand beeld en audio een volwassen stadium heeft bereikt, worden de technieken hiervoor nog altijd verfijnd. Digitale preservering van bewegend beeld bevindt zich nog in een kinderstadium (toch in erfgoedinstellingen). Dit artikel overloopt een aantal...

wetenschappelijk artikel openen | meer info

Process Models and the Development of Trustworthy Digital Repositories

Voorpagina van de publicatie
Dale, Robin L. en Emily B. Gore. "Process Models and the Development of Trustworthy Digital Repositories." Information Standards Quarterly (ISQ) 22, no. 2 - Special Issue: Digital Preservation (2010): 14-19.

In de afgelopen 15 jaar is er veel moeite besteed aan de langetermijnbewaring van digitale informatieobjecten, inclusief het ontwikkelen van standaarden, richtlijnen en best practices. Dit artikel geeft een overzicht van de procesmodellen voor preservering, waaronder OAIS, InterPARES en het DCC Curation Lifecycle Model. Ook komt de relatie tussen...

wetenschappelijk artikel openen | meer info

Digital Preservation Metadata Standards

Voorpagina van de publicatie
Dappert, Angela en Marcus Enders. "Digital Preservation Metadata Standards." Information Standards Quarterly (ISQ) 22, no. 2 - Special Issue: Digital Preservation (2010): 4-13.

Waardevolle wetenschappelijke en culturele informatieobjecten worden digitaal aangemaakt, beheerd en gebruikt, maar het risico ze kwijt te spelen op de lange termijn is groot. Digitale media zijn broos en van korte levensduur. Hard- en softwaretechnologie ontwikkelen zich in snel tempo. Veranderingen in organisaties en hun culturele en financiële...

wetenschappelijk artikel openen | meer info

E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid

Voorpagina van de publicatie
De Wit, Dirk en Debbie Esmans. E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid. Leuven: Acco, 2006.

Deze publicatie brengt aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden in kaart wat e-cultuur kan betekenen voor de verschillende culturele velden: de kunsten, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen. Ook het onderwijs en de media komen aan bod. Het boek gaat tevens in op de rolveranderingen die zich aankondigen,...

boek openen | meer info

Lexicon - E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid

De Wit, Dirk en Debbie Esmans. Lexicon - E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid., 2006.

Verklarend overzicht van vaktermen die gebruikt worden in de publicatie 'E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid'. Het gaat zowel om termen die gebruikt worden in een technologisch kader, als om termen uit cultuur (kunsten, cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor volwassenen en jeugd), onderwijs en media.

webartikel openen | meer info

Les journaux flamands dans le Nord de la France, 1879-1914

Declercq, Elien. "Les journaux flamands dans le Nord de la France, 1879-1914." L'abeille. Journal de la Société des amis de Panckoucke, no. 11 (2009): 1-4.

wetenschappelijk artikel openen | meer info

nestor-Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung

Voorpagina van de publicatie
Neuroth, Heike, Achim Oßwald, Regine Scheffel, Stefan Strathmann en Karsten Huth. nestor-Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.3 ed. Göttingen: nestor, 2010.

- State of the art: de actuele stand van zaken rond digitale langetermijnbewaring - Randvoorwaarden: beleid, verantwoordelijkheden en selectiecriteria - Het referentiemodel OAIS - Betrouwbaarheid van digitale langetermijnarchieven: authenticiteit en beveiliging - Metadatastandaarden voor digitale langetermijnbewaring (METS, PREMIS, LMER,...

boek openen | meer info

Digitizing Collections: Strategic Issues for the Information Manager

Voorpagina van de publicatie
Hughes, Lorna M. Digitizing Collections: Strategic Issues for the Information Manager in: Digital Futures. London: Facet Publishing, 2004.

I. Strategische beslissingen nemen -- 1. Waarom digitaliseren? -- 2. Materiaal selecteren voor digitalisering -- 3. Intellectueel eigendom, copyright en andere juridische issues -- 4. Projectmanagement en de organisatie -- 5. Het belang van samenwerking II. Collecties digitaliseren -- 6. Projectplanning en -financiering -- 7. Een...

meer info

Slow Fire!? De problematiek van verzuurd papier

Voorpagina van de publicatie
Breyne, Leen. "Slow Fire!? De problematiek van verzuurd papier." faro | tijdschrift over cultureel erfgoed 2009, no. 2 (2009): 64-72.

Dit artikel richt zich zowel tot beheerders van ons papieren erfgoed als tot alle geïnteresseerden. Iedereen wordt immers met de problematiek van verzuurd papier geconfronteerd. Archieven en bibliotheken vormen het papieren geheugen van onze samenleving en bevatten een belangrijk deel van de informatie die het mogelijk maakt het verleden deels te...

wetenschappelijk artikel openen | meer info

Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe

Voorpagina van de publicatie
Riley, Jenn en Devin Becker. Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe. Indiana University Libraries, 2010.

Het aantal metadatastandaarden in de cultureel-erfgoedsector is overweldigend en hun onderlinge relaties maken de situatie nog gecompliceerder. Deze kaart van het metadatalandschap heeft als doel te helpen bij de selectie en implementatie van metadatastandaarden. Elk van de 105 standaarden die hier wordt genoemd werd geëvalueerd op bruikbaarheid...

rapport openen | meer info

DISH2009. Presentaties

"DISH2009. Presentaties." in: DISH2009. Rotterdam: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) / Erfgoed Nederland, 2009.

Digital Strategies for Heritage (DISH) is een nieuwe tweejaarlijkse internationale conferentie over digitaal erfgoed en de mogelijkheden die digitaal erfgoed biedt aan culturele organisaties. Door veranderingen in de maatschappij worden cultureel erfgoedorganisaties geconfronteerd met veel uitdagingen en moeten zij strategisch e beslissingen nemen...

conferentiebijdrage openen | meer info

Waar blijft het e-boek? De markt van digitale boeken voor de consument

Voorpagina van de publicatie
Coppoolse, David. Waar blijft het e-boek? De markt van digitale boeken voor de consument. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Informatie- en Bibliotheekwetenschap, 2008.

Na een valse start aan het eind van de twintigste eeuw lijkt het e-boek weer aan een opmars te zijn begonnen. Deze paper behandelt kort de geschiedenis en definitie van het e-boek, de verschillende distributiemethoden van e-boeken en de problemen en toekomst van de e-boekenmarkt.

meer info

Jaarverslag 2009 [Kunsten en Erfgoed]

Voorpagina van de publicatie

Kunsten en Erfgoed bestaat in 2010 vier jaar. In zijn pril bestaan heeft het agentschap een hele weg afgelegd, waarin traditie en vernieuwing hand in hand gaan. 2009 was een politiek overgangsjaar: een regimewissel die traditioneel gepaard gaat met het aanreiken van nieuwe beleidsopties en het opfrissen van afspraken voor een optimale samenwerking...

rapport openen | meer info

Onderzoek in de conserveringswereld

Beentjes, Gabriëlle. "Onderzoek in de conserveringswereld." Archievenblad 114, no. 4 (2010): 15-18.

meer info

Voorschrift en inzicht

Jansma, Benita. "Voorschrift en inzicht." Archievenblad 114, no. 4 (2010): 13-15.

meer info

How slow can we go? Slow conservation - slower, greener

Voorpagina van de publicatie
Kockelkoren, Griet. "How slow can we go? Slow conservation - slower, greener." Faro 2, no. 4 (2009): 11-14.

Vroeger werd het zondagse pak doorgegeven van kind op kind tot de kledij werkelijk tot op de draad versleten was. De stoverij werd een dag tevoren met liefde en geduld bereid. Vandaag zijn we tot een ander uiterste gekomen. Fast forward, wegwerpen en verbruiken is bijna een way of life, zelfs voor de mensen die er wel al eens fronsend bij...

wetenschappelijk artikel openen | meer info

RSLP Collection Description

Voorpagina van de publicatie
Powell, Andy, Michael Heaney en Lorcan Dempsey. "RSLP Collection Description." D-Lib Magazine 6 (2000).

This paper describes data standards work currently in progress to support the deployment of directories of libraries and related organizations in a networked information services environment. Several interconnected directory-related projects are described that are contributing to development of these standards through the implementation of...

wetenschappelijk artikel openen | meer info

Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 1940

Absillis, Kevin, Elly Cockx-Indestege, Johan Hanselaer, Hubert Meeus, Bart Op De Beeck, Stijn van Rossem, Marcus de Schepper en Werner Waterschoot. Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 1940., 2007.

Op deze website vindt u de bijdragen terug die verschenen in 'De kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 1940'. De kroniek verschijnt sinds 1971 in 'Archives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België'.

website openen | meer info

Digitale Krantenarchief - Gemeentearchief Roermond

Voorpagina van de publicatie

Het digitale krantenarchief van het Gemeentearchief Roermond biedt een aantal titels aan uit de periode 1829-1950, die berichten over regionaal, landelijk en internationaal nieuws. Het gaat om onder meer 'De Roermondenaar', 'De volksvriend', 'De nieuwe koerier' en 'Maas- en Roerbode'. U kunt de kranten doorbladeren, maar ook full text doorzoeken.

website openen | meer info

Wanted: heritage librarian

Peach, Caroline. "Wanted: heritage librarian." in: Studiedag 'Erfgoedbibliothecaris gezocht!' . Brussel, 2010.

conferentiebijdrage openen | meer info

Erfgoedbibliothecaris gezocht!

Renard, An. "Erfgoedbibliothecaris gezocht!" in: Studiedag 'Erfgoedbibliothecaris gezocht!' . Brussel, 2010.

conferentiebijdrage openen | meer info

Erfgoedbibliothecaris gezocht!

Verhoeven, Garrelt. "Erfgoedbibliothecaris gezocht!" in: Studiedag 'Erfgoedbibliothecaris gezocht!' . Brussel, 2010.

conferentiebijdrage openen | meer info

Trove - Digitised newspapers and more

Voorpagina van de publicatie

Trove is een website die Australië-gerelateerde content van bibliotheken, musea, archieven en andere onderzoeksinstellingen samenbrengt op één platform. Het onderdeel 'Digitised newspapers and more' is de voortzetting van het voormalige 'Historic Australian Newspapers, 1803 to 1954' en bevat Australische nieuwsbladen van 1800 tot midden jaren...

website openen | meer info

Coordinating digitisation in Europe. Progress reports 2007

Voorpagina van de publicatie
Coordinating digitisation in Europe. Progress reports 2007, red. Maria Teresa Natale en Marzia Piccininno. Rome: MINERVA eC Project, 2008.

Dit rapport bevat een stand van zaken voor elk van de lidstaten van de Europese Unie aangaande (A) Digitalisering en online toegang en (B) Digitale conservering.

rapport openen | meer info

Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang

Voorpagina van de publicatie
Cultuur in context. Erfgoeddata in nieuwe samenhang, red. Nancy van Asseldonk, Peter van Mensch en Harry van Vliet. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2009.

Hedendaagse digitale ontwikkelingen stellen hoge verwachtingen aan het beschikbaar stellen van cultureel erfgoed. Door erfgoeddata uit verschillende collecties aan elkaar te koppelen is binnen het project Cultuur in context getracht een completer beeld te creëren. Wanneer grenzen tussen instellingen verdwijnen, ligt een optimale contextualisering...

rapport openen | meer info

Conservation OnLine

CoOL, an online resource operated by the Foundation of the American Institute for Conservation is a full text library of conservation information, covering a wide spectrum of topics of interest to those involved with the conservation of library, archives and museum materials. It is a growing online resource for conservators, collection care...

website openen | meer info

Preservation Advisory Centre

The Preservation Advisory Centre supports the preservation of library and archive collections of all types through the provision of preservation management tools, training and information services.

website openen | meer info

The ink corrosion website

The ink corrosion website. Amsterdam: European Commission of Preservation and Access, s.a.

ECPA is in 2008 opgeheven, deze website wordt niet langer bijgehouden, maar blijft voorlopig wel online. This website presents information on iron gall ink; its importance in (art)history; and its slow, self-destructing properties known as iron gall ink corrosion. The latter is a major threat to our cultural heritage and of concern to people...

website openen | meer info

e-cultuur weblog

Het steunpunt voor audiovisuele en beeldende kunsten IAK IBK (sinds december 2007 gefusioneerd in één steunpunt BAM) en het Departement CJSM lanceerden in 2006 e-cultuur met de publicatie ‘E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid’. Met dit boek werdt een basis gelegd om e-cultuur te beschrijven en te stimuleren voor sector en beleid. De...

website openen | meer info

Digitalisering van erfgoed Nederland - Vlaanderen. Verslagboek themadag.

Voorpagina van de publicatie
Digitalisering van erfgoed Nederland - Vlaanderen. Verslagboek themadag. in: Digitalisering van Erfgoed Nederland - Vlaanderen. Brussel: Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland, 2005.

PRESENTATIES - Digitalisering in Nederland (Jos Taekema) - Digitalisering in Vlaanderen (Jef Malliet) - Praktijkvoorbeeld 1: Ter Duinen 1138 (Dirk Vanclooster) - Praktijkvoorbeeld 2: MovE (Mieke van Doorselaer) - Praktijkvoorbeeld 3: Restauratie Rijksmuseum Amsterdam (Rob Apell en Leo Hendriks)

meer info

Digitale Krantenarchief - Streekarchief Rijnlands Midden

Voorpagina van de publicatie

Het Streekarchief Rijnlands Midden bezit diverse verzamelingen dag- en weekbladen uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. De oudste bladen van het archief werden gedigitaliseerd en op deze website geplaatst. Het gaat om 'De Rijnbode' en 'De Rijnlandsche courant', en sluikbladen uit de Tweede Wereldoorlog: 'Schakel',...

website openen | meer info

Joseph McGarrity Newspapers

Voorpagina van de publicatie

Joseph McGarrity werd geboren in County Tyrone in Noord-Ierland in 1874. Op z'n 18de emigreerde hij naar de Verenigde Staten en vestigde zich in Pennsylvania. Van 1893 tot aan z'n dood in 1940 was hij een leidende figuur binnen Clan na Gael, een Ierse republikeinse organisatie. Hij stichtte en leidde 'The Irish Press' (1918-1922), een krant die de...

website openen | meer info

De pers in het Meetjesland in de 19de en 20ste eeuw (3)

van de Woestijne, Paul. "De pers in het Meetjesland in de 19de en 20ste eeuw (3)." Appeltjes van het Meetjesland 56 (2004): 375-447.

meer info