Wordt Abraham nog aangevuld?

Le blé qui lève. Hebdomadaire de la Jeunesse estudiantine catholique. 26 Avril 1936

Het project dat Abraham realiseerde liep af eind 2010. Dat betekent dat er niet meer actief wordt gezocht naar krantencollecties voor opname in Abraham.

Maar de Vlaamse Erfgoedbibliotheek staat wel in voor het up-to-date houden van de gegevens en is zeker geïnteresseerd in het opnemen van bijkomende collecties. 

U kunt in de databank opzoeken welke titels er in uw gemeente, stad of streek verschenen zijn en in welke Vlaamse instellingen ze worden bewaard. Kent u nog andere dag- of weekbladen? Weet u waar bepaalde (ontbrekende) titels of nummers zich bevinden? Bezit uw instelling of vereniging zélf een krantenverzameling? Hebt u andere bijkomende inlichtingen?

Aarzel niet het ons te laten weten. Abraham wordt zo nóg vollediger, en uw krantencollectie wordt onderdeel van het geregistreerde patrimonium. Het aanmeldingsformulier helpt u en ons op weg.

  • Dossierpagina
  • |
  • 02-06-2010