Bijkomende gegevens in Abraham

Le blé qui lève. Hebdomadaire de la Jeunesse estudiantine catholique. 26 Avril 1936

Kent u dag- of weekbladen die ontbreken in Abraham? Weet u waar bepaalde titels of nummers zich bevinden? Bezit uw instelling of vereniging zélf een krantenverzameling? Hebt u andere bijkomende inlichtingen?

Aarzel niet het ons te laten weten. Alle informatie en nieuwe partners zijn van harte welkom. Abraham wordt zo nóg vollediger, en uw krantencollectie wordt onderdeel van het geregistreerde patrimonium. Het aanmeldingsformulier helpt u en ons op weg.

  • Dossierpagina
  • |
  • 02-06-2010