Abraham

Medaillion met man met baard en jaartal 1605Abraham is een online catalogus van Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. De databank kan vrij worden geraadpleegd op krantencatalogus.be.

De krantendatabank is genoemd naar de Antwerpse uitgever Abraham Verhoeven (1575-1652). Die gaf in 1605 een van de allereerste kranten ter wereld uit en is een pionier van de dagbladpers.

De krantendatabank werd gerealiseerd in een project dat liep van november 2007 tot december 2010. De nadruk lag op kranten uit de periode 1830-1950. Die zijn, door hun slechte papierkwaliteit, het meest kwetsbaar. In de jaren erna zette de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de ontwikkeling van de databank voort.

Abraham brengt ruim 7850 titels uit de krantencollecties van meer dan 100 instellingen in Vlaanderen en Brussel. U vindt er gegevens over de krantentitels, de instellingen die ze bezitten en de vorm waarin ze worden bewaard (papier, microvorm of digitaal). Het is mogelijk te zoeken op type krant, ideologische strekking en doelgebied.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek beheert de databank binnen haar reguliere werking. Heeft u vragen over Abraham of wilt u een krantencollectie signaleren? Neem dan gerust contact met ons op.

  • Dossierpagina
  • |
  • 25-09-2018