Welke collecties zijn opgenomen?

Ingebonden kranten klaar om opgehaald te worden door de lezer. Leeszaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - AntwerpenAbraham schetst een vrij volledig beeld van wat aan Belgische kranten wordt bewaard in Vlaanderen en Brussel. De dekkingsgraad is groot: niet alleen de grotere, nationale titels zijn opgenomen, maar ook een groot aantal lokale/regionale.

104 instellingen

Tot nu toe verleenden 104 instellingen uit Vlaanderen en Brussel hun medewerking aan Abraham. Op de pagina Deelnemende instellingen vindt u (alfabetisch op plaatsnaam) de bibliotheken en andere erfgoedinstellingen waarvan de krantenverzameling geheel of gedeeltelijk in Abraham werd opgenomen. Voor elke instelling kan op een eenvoudige manier een lijst van beschikbare krantentitels uit de Abraham-databank worden opgevraagd.

7800 titels

Op dit moment (juli 2018) bevat Abraham zo'n 7800 krantentitels. Het merendeel is enkel op papier beschikbaar. Circa 750 titels bestaan geheel of gedeeltelijk in microvorm. Ongeveer 250 titels kunt u bij een van de deelnemende instellingen in digitale vorm raadplegen. Van de gedigitaliseerde kranten kunt u zo'n 1290 titels minstens gedeeltelijk online lezen.

Periode 1830-1950

Abraham bevat voorlopig hoofdzakelijk Belgische kranten uit de jaren 1830-1950, de periode die vanuit conserveringsoogpunt cruciaal is. Ook Belgische titels die in die tijd in het buitenland werden gepubliceerd, in Belgisch Congo bijvoorbeeld, worden opgenomen. Álle exemplaren komen in aanmerking: wanneer een krantentitel al verscheen vóór 1830 of nog gepubliceerd werd na 1950, worden ook die nummers in de krantendatabank genoteerd.

  • Dossierpagina
  • |
  • 09-12-2015