Missie

Kluis met preciosa - Universiteitsbibliotheek Antwerpen

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is het ankerpunt voor de volledige erfgoedgemeenschap rond geschreven, gedrukte en digitale collecties, bewaard in erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Ze is een kwaliteitsvolle netwerkorganisatie en kennismakelaar, die de erfgoedbibliotheeksector versterkt vanuit een constructieve en projectmatige samenwerking met haar partners. Samen ontwikkelen zij een collectiebeleid rond Flandrica, zetten zij in op de duurzame zorg voor erfgoed en verhogen zij de toegang tot en de zichtbaarheid van deze collecties. Via transparante en open communicatie deelt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de zo verworven expertise en instrumenten met de ruimere bibliotheeksector. Op die manier draagt ze bij aan de kritische maatschappelijke reflectie en ondersteunt ze de brede erfgoedgemeenschap bij het waarderen en doorgeven van het bibliotheekerfgoed.

  • Dossierpagina
  • |
  • 19-05-2010