Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. Deel 2: Studie naar een Belgisch kader door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in opdracht van de Vlaamse overheid

TitleDeponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. Deel 2: Studie naar een Belgisch kader door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in opdracht van de Vlaamse overheid
Publication TypeRapport
Year of Publication2016
AuthorsCapiau, Sam
Pagination112
Date Published12/2016
InstitutionVlaamse Erfgoedbibliotheek
CityAntwerpen
Depot NumberD/2016/12377/3
AbstractDit vervolgonderzoek toont aan dat er een grote nood is aan een systematisch en centraal verzamelbeleid voor digitale publicaties. Uit een enquête bij Vlaamse uitgevers blijkt dat een groot deel de eigen e-publicaties niet op een manier bewaart die de cultureel-erfgoedsector als ‘duurzaam’ bestempelt. De focus voor bewaring ligt op de kortere periode waarin de publicatie (commercieel) exploiteerbaar is.

De bereidheid en het draagvlak om mee te werken aan een digitaal deponeringskader is bij alle belanghebbenden (belangenbehartigers van auteurs en uitgevers, vertegenwoordigers uit de bibliotheek- en erfgoedsector en het literaire middenveld) groot. Onderlinge samenwerking tussen federale en regionale bewaarinstellingen is nodig om een bewaarbeleid en een bijpassend organisatorisch kader te ontwikkelen.

Zowel de KBR als de Vlaamse Erfgoedbibliotheek presenteerden in de loop van dit project hun visies om dit bewaarbeleid vorm te geven. Over een aantal ideeën is er een consensus. Maar er zijn ook nog een aantal onduidelijkheden of tegengestelde meningen. Een bestuurlijke en beleidsmatige visie omtrent het organisatie-, consultatie- en selectiemodel van een digitaal depot is een vereiste om tot een oplossing te komen.
Citation Key3777
  • Documentatie
  • |
  • 09-12-2016