Memorandum BoekenOverleg naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018

TitleMemorandum BoekenOverleg naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Publication TypeOverige publicaties
Year of Publication2017
Corporate AuthorsBoekenOverleg
Citation Key3953
Full Text

Naar aanleiding van de verkiezingen in het najaar van 2018 lanceert het BoekenOverleg het memorandum ‘Kies voor leesplezier in uw gemeente’. Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden. Via deze weg hoopt het BoekenOverleg beleidsmakers te kunnen overtuigen om na de verkiezingen boeken, literatuur en leesbevordering nadrukkelijk op te nemen in hun strategische meerjarenplannen én in de cultuurbeleidsplannen, welzijns- en onderwijsplannen die daar onderdeel van uitmaken.

  • Documentatie
  • |
  • 20-10-2017