Het Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken. Catalogus bij de gelijknamige rondreizende tentoonstelling. Maart – september 2007

TitleHet Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken. Catalogus bij de gelijknamige rondreizende tentoonstelling. Maart – september 2007
Publication TypeBoek
Year of Publication2007
AuthorsDelsaerdt, Pierre, An Renard, Kristin Van Damme, Rudy Vranck, Paul Arblaster, Patrick Allegaert, Dirk Coigneau, Peter Holvoet-Hanssen, Monika Triest, Ilah, Eddy Put, Hilde Struyf, Maartje De Wilde, Eva De Roovere, Jozef Schildermans, Hilde Sels, Stijn van Rossem, Koen Broucke, Marcel De Cleene, Paul Geerts, Marleen Temmerman, Hans Verstraelen, Paul Defoort, Rik van Daele, Karl Meersman, Gerrit Verhoeven en Hans Lettany
Series EditorDelsaerdt, Pierre
Corporate AuthorsVitaya en Sint- Lievenscollege Antwerpen
PublisherErfgoedbibliotheken Vlaanderen & Short Title Catalogus Vlaanderen
CityAntwerpen
Abstract

Welke boeken drukten in de 17de eeuw hun stempel op het dagelijks leven? En wat hebben ze ons vandaag nog te vertellen? De tentoonstelling 'Het Dagelijks Boek' toont twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw. Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een groot publiek en gaven ze vorm aan het dagelijks leven. Vandaag worden ze bewaard in onze belangrijkste erfgoedbibliotheken. Op deze tentoonstelling worden ze niet alleen in hun context geplaatst, maar door de medewerking van twaalf al dan niet bekende Vlamingen ook in een actueel perspectief.

'Het Dagelijks Boek' is ook een online tentoonstelling waar u de boeken integraal kunt doorbladeren. Zie http://www.hetdagelijksboek.be.

Citation Key737
  • Documentatie
  • |
  • 31-05-2010