Themanummer 'faro' over erfgoedbibliotheken

Voorpagina 'faro' themanummer erfgoedbibliotheken

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is een driemaandelijks tijdschrift dat zich richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en wil bijdragen tot de verspreiding van kennis en praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cultureel erfgoed en de cultuur van alledag.

Het juni-nummer is voor een groot stuk gewijd aan erfgoedbibliotheken. Dit speciale dossier kwam tot stand met medewerking van de Vlaamse erfgoedbibliotheek en haar zes partnerbibliotheken. Het bevat de volgende bijdragen:

 • Jeroen Walterus, "Van bewaarbibliotheken in Vlaanderen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Korte historiek met enkele annotaties"
 • Eva Wuyts, "Van acquisitie tot zorg. Samen werken aan een toekomst voor erfgoedbibliotheken"
 • Dennis Schouten, "Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken"
 • Lieve Watteuw en Jan Van der Stock, "De Anjoubijbel. Een koninklijk handschrift onsluierd"
 • Ludo Vandamme, "Naar een eerstelijnszorg voor bibliotheekcollecties'
 • Een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken:
  • An Renard, "Collectiebeleid Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience"
  • Jan Van der Stock, "Het Tabularium+ van de Centrale Bibliotheek van de K.U. Leuven"
  • Sylvia Van Peteghem, "Hebben we nog wel erfgoedbibliotheken nodig?"
  • Trudi Noordermeer, "Bibliotheek Universiteit Antwerpen: het verhaal van een fusie"
  • Marleen Vandenreyt, "De Provinciale Bibliotheek Limburg en het Historisch Informatiepunt Limburg"
 • Pierre Delsaerdt, "Terreinverkenning en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap"
 • Hendrik Defoort, "Who is afraid of the digital age. Erfgoedbeheer als antidotum voor collectieve amnesie"

faro kan besteld worden via de website van FARO.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 09-07-2010
 • |
 • Eva Wuyts (Histories vzw)