Webexpositie 'Kinderboeken: een feest van herkenning'

Kinderboeken

Deze week is het in Nederland Kinderboekenweek en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag brengt ter gelegenheid daarvan een overzicht van ruim 350 kinderboeken online. Er is ruime aandacht voor de klassiekers, maar ook verrassende en onbekende kinderboeken komen aan bod.

In 2002 bracht de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met Waanders Uitgevers Het Kinderboek uit. Dit boek, dat verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling Wonderland – Van Pietje Bell tot Harry Potter vormt de basis voor de nu gepresenteerde webexpositie.Van elk boek is een plaatje en een toelichting te vinden op www.kb.nl/kinderboek: een feest van herkenning voor jong en oud. De selectie is te doorzoeken op chronologische volgorde, op genre, auteursnaam en titel.

De kinderboekencollectie van de Koninklijke Bibliotheek is met 125.000 titels de grootste in Nederland. Sinds 1974 bewaart de KB van elk boek dat in Nederland verschijnt één exemplaar. In 1997 ontving de KB bovendien 70.000 kinderboeken van de voormalige dienst Boek en Jeugd in bruikleen. Een groot aantal kinderboeken is digitaal beschikbaar en al eerder verschenen thema’s uit kinderboeken op de KB-website.

Vlaanderen

In Vlaanderen worden kinderboeken actief verzameld door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in samenwerking met het Focuspunt Jeugdliteratuur (ondergebracht in Stichting Lezen). Een beschrijving van de kinder-, jeugd- en prentenboekencollectie van de Consciencebibliotheek vindt u in onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-10-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)