Eindrapport en brochure Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) beschikbaar

Omslag van het CEST-rapport

Het project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) wil de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. Het project ging in februari 2010 van start onder de vleugels van PACKED en eDavid. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek adviseerde het CEST-project over standaarden in de (erfgoed)bibliotheeksector.

Ondertussen werden de resultaten van het project CEST vertaald in een eindrapport en een brochure met de titel Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten. Beide publicaties kunnen online geraadpleegd worden via de CESTwiki. Deze bronnen vindt u tevens in ons documentatieoverzicht.

Naast een toelichting bij de inhoud en de werking van de CESTwiki, formuleert het rapport ook een aantal prioriteiten met betrekking tot het toepassen van digitaliseringsstandaarden bij erfgoedprojecten in Vlaanderen en wordt meer uitleg gegeven bij de uitvoering van het project en de totstandkoming van de richtlijnen.

 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 11-01-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)