Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief smelten samen

Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief, Den Haag

De nationale bibliotheek van Nederland, en het Nationaal Archief zullen samengevoegd worden tot één organisatie. Dat heeft de Nederlandse regering op 23 december besloten op voorstel van staatssecretaris Zijlstra. De samenvoeging is een logisch vervolg op de verregaande samenwerking tussen beide instellingen, en is in lijn met het streven van de regering naar een compacte rijksoverheid. 1 juli 2013 is de geplande invoerdatum van de nieuwe organisatie. Klanten van beide nationale instellingen zullen een nog betere, want meer op elkaar afgestemde, dienstverlening kunnen verwachten.

Intensivering bestaande samenwerking

Het is wellicht niet algemeen bekend dat het NA en de KB al op verschillende fronten samenwerken. Zo voeren ze gezamenlijk Metamorfoze uit, het prestigieuze programma tot behoud van het papieren erfgoed, en werken ze al jaren samen in conserveringsonderzoek. In 2005 opende de Nederlandse kroonprins de tentoonstellingsruimte de Verdieping van Nederland waarin beide instellingen al diverse spraakmakende exposities van hun schatten hebben getoond. In de loop van dit jaar zijn voorbereidingen getroffen om intensivering van de samenwerking vanuit de beide organisaties vorm te geven. KB en NA willen de schaalvoordelen benutten die de combinatie van de instellingen - gevestigd in twee in elkaar overlopende panden in Den Haag - biedt en zo gezamenlijk de uitdagingen aangaan van het digitale tijdperk.

Samenvoeging nationale bibliotheek en nationaal archief elders

De samenvoeging van een nationaal archief en een nationale bibliotheek was in het papieren tijdperk niet gebruikelijk. Ongepubliceerde (archief) en gepubliceerde documenten (bibliotheek) vereisten verschillende manieren van bewaren en beschrijven. In het digitale tijdperk zijn de verschillen veel minder groot, en de uitdagingen van bewaren en beschrijven nagenoeg hetzelfde. Samenvoeging van de nationale bibliotheek en het nationaal archief heeft eerder plaatsgevonden in Canada (2004), is vorig jaar in Nieuw-Zeeland aangekondigd, en een vergelijkbaar voorstel is vorige maand ook in Ierland gedaan.

Reacties directeuren

Bas Savenije, Algemeen directeur KB: ‘De toekomst van de informatievoorziening en van het erfgoed is digitaal. KB en NA staan daardoor voor vergelijkbare uitdagingen in duurzame bewaring van en toegang tot digitale informatie. Samen zoeken naar oplossingen hiervoor bouwt logisch voort op de bestaande samenwerking, zal tot meer synergie leiden tussen bibliotheek- en informatieveld en tot betere dienstverlening voor onze gezamenlijke klanten.’

Martin Berendse, directeur NA: ‘Nationaal Archief en Nederlandse archiefsector staan in de digitale tijd voor enorme uitdagingen. Het papieren geheugen toegankelijk houden èn een veilige haven worden voor alle digitaal geboren records. Als een volgende generatie Nederlanders ons vraagt wat NA en KB hebben gedaan om die grote klus te klaren zal het antwoord zijn: krachten gebundeld op het moment dat het er ècht op aan kwam. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe organisatie als sleutelspeler in onze kennisinfrastructuur een motor voor digitale duurzaamheid, open data, onderzoek en informatie-uitwisseling zal worden. Archiefvormers, archiefsector en archiefgebruikers zullen hier allemaal van profiteren.’

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-12-2011
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)