Brugge koopt zeldzaam Brugs luxehandschrift bij Christie’s

Openliggende verso en recto van het Brugs devotieboek

De Openbare Bibliotheek Brugge kocht op woensdag 13 juli bij het Londense veilinghuis Christie’s voor 50.000 pond een uniek Brugs luxehandschrift. Het gaat om een verlucht devotieboek dat heeft toebehoord aan een kanunnik van de Brugse Sint-Donaaskerk. Met de aankoop breidt de bibliotheek haar sowieso al kostbare erfgoedcollectie verder uit.

 

Meesterlijke miniatuurkunst

Het kleine handschrift telt 21 miniaturen (waarvan 14 op een volledig blad) die verwijzen naar het werk van de Meesters van de Goudranken. Van 1420 tot 1450 waren deze meesters, eigenlijk Brugse werkplaatsen, toonaangevende boekverluchters in Brugge. En dat terwijl Brugge in die tijd op haar beurt dé stad was qua productie van luxeboeken. De miniaturen zijn bijgevolg perfecte voorbeelden van de bijzonder verfijnde miniatuurkunst in Brugge in die eerste helft van de 15de eeuw.

Van Brugge, over Brugge

Het aangekochte devotieboek is niet enkel qua productie, maar ook qua inhoud overduidelijk Brugs erfgoed. Het handschrift documenteert met zijn kalender en gebedencyclus de religieuze feestkalender zoals die in de late middeleeuwen in de Brugse Sint-Donaaskerk gebruikelijk was. Onderzoekers waren al langer op zoek naar een bron die dat onderwerp belichtte. Eens het handschrift van Christie’s overgebracht is naar de Openbare Bibliotheek Brugge kan het onderzoek daarrond dan ook stappen vooruit zetten.

Zeldzame bron over de Sint-Donaaskerk

Het gebrek aan bronnen over het onderwerp duidt meteen ook op het zeldzame karakter van het handschrift. Het boek behoorde wellicht toe aan een kanunnik van de Brugse Sint-Donaaskerk. Die kerk, die in 1559 de kathedraal van Brugge werd, bevond zich op de Burg. Enkel ondergrondse muurresten zijn er vandaag nog te bezichtigen. In de zestiende en eind achttiende eeuw (tijdens de Franse Tijd) ging ook de boekenschat van de kerk verloren. Handschriften gerelateerd aan de Brugse stadskerk zijn bijgevolg zeer zeldzaam.

Erfgoedcollectie OB Brugge

Met de aankoop breidt de Openbare Bibliotheek Brugge haar kostbare verzameling middeleeuwse handschriften verder uit. Vorig jaar nog werden 481 van haar manuscripten als Vlaamse topstuk erkend. De erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek bestaat verder uit oude drukken, het archief van Guido Gezelle, oude kranten en verschillende privé-bibliotheken (o.a. Van Acker, Dochy en Witteryck). Voor de organisatie en werking rond die erfgoedcollectie kreeg de Openbare Bibliotheek Brugge van de Vlaamse overheid in 2011 al het kwaliteitslabel “Erkende Erfgoedbibliotheek” toegekend.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-08-2016
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)