Projectoproepen bij de Koning Boudewijnstichting

Provinciale Bibliotheek Limburg - © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stafan Ta

Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting dient om het Belgisch erfgoed te conserveren en beschermen door kunstwerken en getuigenissen te verwerven, valoriseren en publiek toegankelijk te maken. Daarenboven treedt het op als overkoepelend orgaan en optimaliseert het de werking van verschillende fondsen die actief zijn in het domein van erfgoed. Wie nog op zoek is naar steun voor zijn project kan een kijkje nemen bij de lopende oproepen en een kandidaatsdossier indienen. Ook bibliotheekerfgoed en -medewerkers komen in aanmerking.

Jong getalenteerden in erfgoedberoepen

Deze oproep kadert in het Platform binnen de Koning Boudewijnstichting dat zich toespitst op onderwijs en vorming. Het gaat om een vervolmakingsbeurs voor jonge, getalenteerde, Belgische ambachtslieden in de erfgoedsector. Via een beurs kunnen zij hun vaardigheden perfectioneren. De kandidaten dienen actief te zijn in erfgoedberoepen, bijvoorbeeld boekbinden, om in aanmerking te komen voor een beurs van maximaal 10.000 euro.

Indiendatum: 28/08/2017

Meer informatie.

Fonds René en Karin Jonckheere

Dit Fonds beoogt de bewaring van het roerend cultureel erfgoed, met in het bijzonder de conservatie of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het gaat hier onder andere om schilderkunst, beeldhouwkunst, wandtapijten, maar ook werken op papier komen in aanmerking voor een financiële steun van 60.000 euro.

Indiendatum: 26/10/2017

Meer informatie.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-06-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)