Even voorstellen: nieuwe projectmedewerker

Foto van de nieuwe projectmedewerker

Sinds januari werkt Melissa Hodza als projectmedewerker Waarderen voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Waarderen is beargumenteerde uitspraken doen over de waarde van erfgoed. Een waardering kan vele aspecten van culturele-erfgoedwerking ondersteunen. Denk aan beslissingen over acquisitie, conservering, digitalisering, collectieafspraken, publieksgericht werken en participatie.

Melissa studeerde af als kunstwetenschapper met een minor in de letterkunde aan de universiteit van Gent. Ze behaalde daar ook het diploma van leraar. Ze deed ervaring op als projectmedewerker bij de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA).

Melissa leidt ons pilootproject waarderen van erfgoedbibliotheekcollecties in goede banen. Tijdens het project onderzoeken de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar projectpartners de erfgoedwaarden van bepaalde deelcollecties. Tegelijkertijd wegen ze de bruikbaarheid van bestaande methodieken af aan de eigenheid van erfgoedbibliotheken. Zo wordt expertise rond het waarderen van bibliotheekcollecties ontwikkeld.

Meer informatie over het project wordt binnenkort gedeeld via de website en de nieuwsbrief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-02-2018
  • |
  • Melissa Hodza ()