Vlaanderen leert waarderen

Weegschaal uit de collectie van het Geldmuseum Utrecht. Foto door Eddo Hartmann.

Waarderen dient als duurzame basis voor de vijf functies, door het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 toegekend aan cultureel-erfgoedwerking: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren.

Cultureel erfgoed waarderen mag dan behoorlijk wat tijd kosten, inspanningen worden ruimschoots beloond.

Impulssubsidies voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz stimuleert het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen door subsidies toe te kennen voor pilootprojecten in het waarderen van cultureel erfgoed. In de tweede fase, waarvoor de aanvragen uiterlijk 1 april moeten worden ingediend, kunnen eveneens regionale cultureel-erfgoedorganisaties een aanvraag indienen.

De pilootprojecten van de eerste fase zitten ondertussen op kruissnelheid. Ze werden specifiek uitgekozen omdat ze, elk vanuit hun eigen context, een aantal ontbrekende schakels in de bestaande waarderingsmethodieken wegwerken. Deze projecten zullen dan ook een meerwaarde bieden om het hele veld in Vlaanderen te helpen bij een waardering of een duurzaam cultureel-erfgoedbeleid.

FARO ondersteunt waarderingstrajecten met een basiscursus en masterclasses

FARO organiseert regelmatig een basiscursus om te leren waarderen. De cursus bestaat uit drie sessies van 1 dag, waarbij achtereenvolgens op objectniveau en op deelcollectieniveau wordt gewaardeerd en waarbij op de derde dag wordt gefocust op participatief waarderen en op de communicatie van een waarderingstraject. Een zestigtal deelnemers uit alle doelgroepen (archieven, erfgoedbibliotheken, musea, roerend religieus erfgoed, heemkundige kringen) schreef zich al in voor deze cursus.

Naast een cursus voor starters nodigt FARO experts uit binnen- en buitenland uit om specifieke invalshoeken over waarderen verder uit te diepen.

Meer informatie over de basiscursus en masterclasses vind je steeds in de kalender van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 26-02-2018
  • |
  • Melissa Hodza ()