Een BIO-baan bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek: Tom Swaak blikt terug

profielfoto assistent Tom Swaak

De afgelopen maanden werkte Tom bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in het kader van een BIO-baan: een beroepsinlevingsovereenkomst die hem de kans gaf om waardevolle ervaring op te doen. Nu deze periode voorbij is, vroegen we Tom om een korte bespiegeling.

Hoe kwam je bij ons terecht?

Mijn passie voor boeken en erfgoedbibliotheken is enorm aangewakkerd tijdens mijn studie in de westerse literatuur. Met name voor mijn masterthesis over Antwerpse embleembundels heb ik heel wat tijd mogen doorbrengen in geweldige bibliotheken. Tijdens een korte uitstap in het onderwijs merkte ik dat ik het heel erg miste om bezig en begaan te zijn met ons erfgoed. In mijn vrije tijd zocht ik daarom weer allerlei bibliotheken en databanken op. Ik vind het erg leuk om allerhande documenten te beschrijven en te vergelijken, en ik droomde er dus van om een baan te vinden die mij toe zou laten om dagelijks in een dergelijke context te functioneren.
Omdat het mij aan systematische ervaring dan wel opleiding ontbrak, hoopte ik als stagiair aan de slag te kunnen gaan bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, om zo kennis op te doen van de werking van erfgoedbibliotheken en van de sector.

Wat hebben we je laten doen?

Ik heb van alles mogen doen en van verschillende mensen mogen leren; veel te veel om hier op te noemen. Op de eerste plaats heb ik natuurlijk het reilen en zeilen van de vzw mogen meemaken. Ik heb een geweldig inzicht gekregen in alle verschillende functies binnen de organisatie en in de organisatorische kant ervan. Alleen deze ervaring was al bijzonder leerzaam.
Behalve redactionele en communicatieve taken (denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven en afwerken van nieuwsbrieven en berichten op sociale media, het nalezen en becommentariëren van allerhande documenten, etc.) heb ik vooral administratieve taken op mij mogen nemen.
Daarnaast heb ik ook mogen bijdragen aan STCV. Op mijn verzoek mocht ik namelijk gedurende enkele maanden een dag per week meehelpen met het beschrijven van oude drukken; dit was voor mij het hoogtepunt van mijn BIO-baan. Al doende heb ik hele specifieke competenties verworven en heb ik een diepgaander inzicht verkregen in de materie.

Hoe kijk je erop terug?

Het was leerzaam om in zo’n interessante omgeving en met zo’n klein team te mogen werken, bovendien vond ik de contacten met de medewerkers van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience altijd erg aangenaam. Ook was het fijn dat ik soms naar een congres of studiemiddag mocht gaan en dat ik de ruimte kreeg om mijn eigen ideeën en suggesties uit te werken. Ik hoopte vooral dat deze BIO-baan een investering zou zijn die mij een sterkere positie zou geven als ik een plaatsje probeer te veroveren in een erfgoedbibliotheek. Ook in dat opzicht is mijn BIO-baan geslaagd, aangezien ik net te horen heb gekregen dat ik aan de slag mag in de Maurits Sabbebibliotheek in Leuven! Ik wil mijn collega’s van binnen en buiten onze muren dus van harte bedanken voor de afgelopen maanden; ik weet zeker dat onze paden nog zullen kruisen!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-04-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)