VVBAD zoekt bestuursleden

Tekst: gezocht

VVBAD zoekt nieuwe bestuursleden voor verschillende secties. De VVBAD-secties vergaderen vijf à zes keer per jaar. Collega's denken daar na en overleggen over trends en evoluties in de sector en organiseren studiedagen over onderwerpen die iedereen in de sector aanbelangen. Elk sectiebestuur is ook vertegenwoordigd in de redactie van META, de Raad van Bestuur van de VVBAD en intersectorale werkgroepen (onder andere om Informatie aan Zee of studiereizen voor te bereiden).

Er is de sectie archief en hedendaags documentbeheer (met vakspecifieke werkgroepen), de sectie openbare bibliotheken (met een aparte vakgroep voor jeugd- en muziek- en filmbibliothecarissen), de sectie hogeschoolbibliotheken, de sectie wetenschappelijke en documentaire informatie en het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen.

Wie meer informatie wenst of zich kandidaat wil stellen, kan terecht op de website van de VVBAD.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-12-2018
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)