Een BIS-baan bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken: Maite blikt terug

Maite De Beukeleer

Sinds september 2018 werkte Maite De Beukeleer als stagiaire bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in het kader van een BIS-baan. Op haar laatste stagedag blikt ze samen met ons terug op de afgelopen zes maanden.

Hoe kwam je bij ons terecht?

Tijdens mijn opleiding Geschiedenis schreef ik een masterproef over boekdrukkunst in het zestiende-eeuwse Antwerpen. Ik bezocht toen heel wat bibliotheken en ontdekte dat ik graag in de sector van de erfgoedbibliotheken terecht zou komen. Niet lang na het afronden van mijn vervolgopleiding Cultuurmanagement zag ik deze vacature. Ik twijfelde niet en heb meteen gesolliciteerd.

Wat hebben we je laten doen?

Rustig beginnen zat er voor mij niet in. Al op mijn eerste stagedag werd ik ingezet om partners te zoeken voor de twee nieuwe projecten Abraham 2020 en Medieval Manuscripts in Flemish Collections. Dat beide projecten gehonoreerd werden, maakte me dan ook heel trots.

In november stond ik in voor het praktische verloop van het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken. Ook de geplande verhuis van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken naar het gebouw van de VVBAD in Berchem nam ik in handen. Bij een verhuis komen natuurlijk veel administratieve en praktische zaken kijken, maar ik mocht ook nadenken over een creatieve, duurzame oplossing voor het overschot aan oud briefpapier met het oude adres. Als kleinere opdracht vulde ik ook Flandrica.be en de krantencatalogus Abraham aan.

Een groter project dat bijna de hele stageperiode gelopen heeft, is dat rond diversiteit en inclusie, twee termen die niet meer weg te denken zijn uit onze huidige samenleving. Hoe gaan erfgoedbibliotheken met dit thema om? Welke knelpunten ervaren zij? En kan de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken de bibliotheken daarin ondersteunen? Om een antwoord op die vragen te formuleren, sprak ik met de directeurs van onze partnerbibliotheken. Met het resultaat gaat de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken in de toekomst aan de slag.

Een belangrijk onderdeel van de stage, tenslotte, is het algemene luik dat voor elke stagiair hetzelfde is: administratie, boekhouding, het schrijven van nieuwsberichten … Hoewel dit net iets minder spannend is dan de andere taken, vond ik het erg waardevol om van dichtbij de dagelijkse werking van een vzw in de erfgoedsector te mogen meemaken.

Wat heb je bij ons geleerd?

De afgelopen zes maanden mocht ik bijdragen aan alle aspecten van de organisatie. Voor mij was het vooral een kans om alle theoretische kennis uit mijn opleidingen toe te passen in de praktijk. De werkelijkheid komt namelijk zelden exact overeen met wat er in je schoolboek staat.

Tijdens de stage leerde ik niet alleen de Vlaamse Erfgoedbibliotheken kennen, maar leerde ik ook een hele sector kennen. Ik werkte mee aan twee subsidieaanvragen, bezocht partnerbibliotheken, las en schreef nieuwsberichten en nam deel aan het Groot Onderhoud van FARO. Zo ontdekte ik wat werken in de erfgoedsector inhoudt, wat de dynamieken zijn, welke organisaties wat doen en wie de mensen achter deze organisaties zijn.

Bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken leerde ik tot slot ook mezelf, mijn talenten en mijn werkpunten kennen. Dankzij deze stage sta ik sterker op de arbeidsmarkt, en daar ben ik het team en de organisatie erg dankbaar voor. Ik kijk dan ook tevreden terug op de afgelopen maanden.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-03-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)