Gezocht: een klantgerichte en initiatiefrijke beleidsmedewerker (m/v/x) die erfgoedbibliotheken inspireert en faciliteert in de ontwikkeling van hun eigen collectiebeleid

Zicht op kast met boeken

Het werkingsdomein

In de komende beleidsperiode (2019-2023) wil de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken meer erfgoedbibliotheken ondersteunen in de ontwikkeling van hun collectiebeleid. Daarom zijn we voor onze vaste ploeg nog op zoek naar een nieuwe collega: iemand die de brug weet te slaan tussen het beleid en de werkvloer. Onderzoek toont immers aan dat er nood is aan een meer strategische omgang met collecties.

Als dienstverlenende organisatie stimuleren we dit op allerlei manieren. Zo werken we momenteel aan een nieuwe methodiek voor het waarderen van bibliothecair erfgoed. De medewerker verfijnt en finaliseert deze methodiek samen met diverse partners en realiseert tegen 1 oktober 2019 een handige toolbox voor bibliotheken die hier in de toekomst mee aan de slag willen. Verder werkt de medewerker mee aan een update en upgrade van onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken zodat collecties beter beschreven en gepresenteerd kunnen worden en overlap en lacunes duidelijk worden. Daarnaast hebben we nog allerlei tools zoals Cometa (voor het maken van collectiebeschrijvingen) of de Universal Procedure for Library Assessment (UPLA, een steeksproefgewijze methode voor schaderegistratie) die de medewerker helpt verbeteren en implementeren in het veld. Soms gaat dit gepaard met gezamenlijke begeleidingstrajecten of collegagroepen die door de medewerker worden gecoördineerd.

Op basis van de contacten en adviesvragen biedt de medewerker expertise en hulp aan en neemt die de nodige initiatieven. Dit gebeurt telkens op projectmatige wijze en in nauw overleg met stakeholders en partners. Indien nodig wordt hiervoor eerst extra financiering en draagvlak gezocht. Doel is dat erfgoedbibliotheken in Vlaanderen versterkt worden in hun eigen collectiebeleid en over de muren van hun organisatie hierrond samenwerken.

De functie

De rol van de medewerker is… 

 • medewerkers van erfgoedbibliotheken inspireren en faciliteren bij de uitwerking van hun colectiebeleid.
 • het verder afwerken, voortdurend verfijnen en breder uitrollen van bestaande instrumenten zoals de toolbox Waarderen en Collectiewijzer.
 • het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op maat van erfgoedbibliotheken en in overleg met diverse partners en stakeholders.
 • het opzetten en voeren van een goede interne en externe communicatie zodat initiatieven gedragen worden door sector en bestuur.
 • alle initiatieven goed te documenteren en de opgebouwde expertise breed te delen.

Het profiel

Onze medewerker…

 • heeft een masterdiploma of gelijkwaardige bagage door ervaring;
 • heeft minimum 2 jaar relevante ervaring;
 • kan meteen starten en zich snel inwerken;
 • is een kritische denker, een sterke planner én een efficiënte doener;
 • beweegt zich vlot en met de nodige empathie binnen een breder netwerk;
 • hecht belang aan samenwerking, goede dienstverlening en het behalen van kwalitatieve resultaten;
 • denkt beleidsmatig maar vindt het evengoed boeiend om initiatieven praktisch uit te werken;
 • slaagt erin om erfgoedbibliotheken te overtuigen om aan de slag te gaan met onze instrumenten;
 • maakt graag deel uit van een klein, ervaren team dat durft te pionieren.

Onze ideale kandidaat...

 • bezit de volgende competenties (zie ook functieprofiel onderaan) of is bereid deze verder te ontwikkelen:
  • samenwerking
  • klantgerichtheid
  • resultaatgerichtheid
  • flexibiliteit
  • analyse
  • plannen en organiseren
  • communicatie
  • zin voor initiatief
  • strategisch handelen
  • netwerken 
 • beschikt over een of meer van de onderstaande troeven:
  • affiniteit met bibliotheekcollecties en/of erfgoedcollecties;
  • goede kennis van en/of ervaring met projectmanagement;
  • ervaring met collectiebeleid;
  • kennis van preservering en conservering van bibliothecair erfgoed;
  • voeling met het beheer van digitale gegevens en databanken; 
  • goede technische kennis van MS Office en online tools voor samenwerking (o.a. Google Apps).

Ons aanbod

 • Je krijgt de kans om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en de toepassing ervan in erfgoedbibliotheken praktisch te ondersteunen. 
 • Je ontvangt een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond volgens het barema A1a van de stad Antwerpen, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een sociaal abonnement voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding. Het arbeidscontract volgt het Paritair Comité 329, sociaal-culturele sector. 
 • Je werkt samen met partners in heel Vlaanderen en daarbuiten. 
 • Je bouwt contacten uit binnen de bibliotheek- en cultureel-erfgoedsector.
 • Je komt terecht in een warm en dynamisch team op een toffe locatie vlakbij het station van Berchem.

Hoe solliciteren?

 • Stuur vóór 25 april 2019 een uitgebreid curriculum vitae met de vermelding 'medewerker collectiebeleid' naar info@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be. Beschrijf in jouw mail wat jou aantrekt in de functie en wat je ons te bieden hebt. Op basis van de motivatie en het curriculum vitae wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wie hiervoor geslaagd is mag deelnemen aan een tweede selectieproef. 
 • Deze functie staat open voor iedereen. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functiebeperking.
 • Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken via info@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be. Meer details over de functie vind je in het functieprofiel. Meer informatie over de Vlaamse Erfgoedbibliotheken lees je op www.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

De organisatie

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie van en voor erfgoedbibliotheken. Ze coördineert een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking centraal staan. Ze versterkt de professionele en duurzame uitvoering van de verschillende erfgoedfuncties. Zo draagt ze bij tot goed bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat elke burger in onze superdiverse samenleving plezier, kennis, inzicht en inspiratie verschaft.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 27-03-2019
 • |
 • Jana Hendrickx (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)