Kunstroof uit de Zuidelijke Nederlanden

Adam LONICER, Naturalis historiae opus novum, Frankfurt 1551.

In De Standaard van 15 maart jongstleden hield advocaat Geert Lenssens een vlammend pleidooi voor de teruggave, door buitenlandse musea, van kunstwerken die ooit uit ons land geroofd werden door buitenlandse mogendheden – Frankrijk, Oostenrijk en Spanje.

Dit ontlokte bij professor Pierre Delsaerdt van het Centrum voor Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen de vraag "Moeten we tweehonderddertig jaar na de revolutionaire confiscaties van boeken uit bibliotheken in de Zuidelijke Nederlanden ook deze werken terugeisen?". Zijn opinie lees je in een gastblog van de Universiteit Antwerpen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-03-2019
  • |
  • Jana Hendrickx (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)