241 Erasmusdrukken beschikbaar via Lovaniensia.be

Scarabeus van Erasmus, gedrukt in 1517 bij Dirk Martens in Leuven

Eind 2017 beslisten KU Leuven Bibliotheken en de Bibliothèques de l’Université catholique de Louvain om de “Bibliotheca Erasmiana Lovaniensia” in te dienen als internationaal project cultureel erfgoed bij het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse gemeenschap. Erasmus speelde immer een sleutelrol in het intellectuele leven in Leuven (en daarbuiten) aan het begin van de zestiende eeuw. Nu, bijna anderhalf jaar later, kunnen onderzoekers en bibliofielen 241 gedigitaliseerde Erasmusdrukken, die bewaard worden in één van beide instellingen, terugvinden op het Lovaniensiaplatform.
 

Lovaniensia.be: de start

Lovaniensia.be werd in 2017 opgestart met een projectsubsidie van Cultuur/culture (Cultureel samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap). KU Leuven Bibliotheken en de Bibliothèques de l’Université catholique de Louvain wilden zo via een nieuw platform de opgesplitste oude academische collectie of Collectio academica antiqua (Caa) virtueel opnieuw verenigen. Deze Caa-collectie is omwille van de link met de universiteit uiteraard een kerncollectie voor beide instellingen, maar het belang ervan is ruimer, want verschillende van deze drukken werden door de Vlaamse overheid erkend als topstuk.
 

Praktische uitwerking

In een eerste fase werden een twintigtal auteurs rond Erasmus, zowel voor- als tegenstanders, geselecteerd. De latere paus Adrianus VI, de filoloog Nicolaus Clenardus, de theoloog Martinus Dorpius en de hoogleraar-drukker Rutger Rescius zijn maar enkele voorbeelden van auteurs waarvan de werken werden gedigitaliseerd. Dit jaar werden dan ook de werken van Erasmus zelf opgeladen, en zo zijn er in totaal nu 355 werken beschikbaar.
Veel van deze werken zijn nu voor het eerst digitaal beschikbaar. Het is immers het beleid van KU Leuven Bibliotheken, en bij uitbreiding van Lovaniensia, om geen werken te digitaliseren waarvan elders al een goede digitale kopie beschikbaar is. Voor deze werken wordt vanuit de catalogus, en binnenkort ook vanuit Lovaniensia, een link gelegd naar het extern gedigitaliseerde exemplaar. Op deze regel zijn er twee uitzonderingen: omwille van hun boekhistorisch belang worden de incunabelen en postincunabelen (dus drukken tot 1540) wel altijd gedigitaliseerd voor Lovaniensia, en dezelfde uitzondering geldt ook voor exemplaren met talrijke notities of andere bijzondere kenmerken.
De twee partners zorgden zelf voor de metadatering en de digitalisering van hun materiaal, dat samengebracht werd in het platform dat LIBIS voor dit project ontwikkeld heeft. Door de beelden te tonen in een viewer die IIIF-compatibel is, krijgt de bezoeker beelden van optimale kwaliteit, die bovendien makkelijk uitwisselbaar zijn met beelden van andere instellingen die dezelfde standaard volgen.

 
En de toekomst?

Aangezien beide partners de intentie uitgesproken hebben om de werken van alle Caa-auteurs te digitaliseren, is de afronding van deze fase geen eindpunt. Ook de komende jaren zal het Lovaniensia-platform verder uitgebreid worden met drukken van Leuvense professoren. Daarover leest u ongetwijfeld meer in latere nieuwsberichten.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-04-2019
  • |
  • Ward De Wit (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)