Zoeken: Bestuur

2 resultaten

Resultaten

Bestuur | Dossierpagina | 24-10-2013

De Vlaamse erfgoedbibliotheek is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die bestaat uit de volgende leden:

 • de stad Antwerpen
 • de Universiteit Antwerpen
 • de stad Brugge
 • de Universiteit Gent
 • de katholieke Universiteit Leuven
 • de provincie Limburg
 • de VVBAD
 • FARO
 • de heer Melvyn Collier
 • de heer Pierre Delsaerdt
 • mevrouw Lieve Watteeuw

Volgens de statuten heeft ze drie bestuursorganen:

Lees verder

Statuten | Documentatie | 31-05-2010

Statuten. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.

Statuten van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in haar zitting van van 22 november 2010.

meer