Zoeken: Ontsluiten

Resultaat 31 - 40 van 58

Resultaten

Het rijk van de krant = Le journal dans tous ses états | Documentatie | 03-06-2010

Het rijk van de krant = Le journal dans tous ses états In Archief- en Bibliotheekwezen in België, Edited by Marc D'hoore, Dirk Luyten and Thierry Delplancq. Vol. 68. Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 2007.

meer

Gallica. Bibliothèque numérique | Documentatie | 03-06-2010

Voorpagina van de publicatie

Gallica is het digitale portaal van de Bibliothèque national de France. Het biedt toegang tot bronnen relevant voor verschillende disciplines. De bronnen zijn onder meer boeken, kranten, tijdschriften, handschriften, kaarten, afbeeldingen en audiovisuele materialen.

website openen | meer

Guido Gezellearchief | Documentatie | 04-06-2010

De Openbare Bibliotheek Brugge en het Gezellecentrum van de Universiteit Antwerpen dienden in 1999 bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen een voorstel in dat door het Max-Wildiersfonds in aanmerking kwam voor een vierjarige subsidiëring. Het project wil de literaire nalatenschap van de dichter Guido Gezelle bewaard in het...

website openen | meer

www.historischebronnenbrugge.be | Documentatie | 04-06-2010

'www.historischebronnenbrugge.be' is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van belangrijke Brugse historische bronnen. Deze bronnen vormen cultureel erfgoed met een onvervangbare betekenis voor de stadsgeschiedenis. 'www.historischebronnenbrugge.be' richt zich in hoofdzaak naar documenten die in Brugge worden bewaard. De...

website openen | meer

Recollecting landscapes | Documentatie | 07-06-2010

Botanicus en ULB-professor Jean Massart fotografeerde kort na de vorige eeuwwisseling honderden Vlaamse landschappen en koos daarvoor – vanuit strikt wetenschappelijke overwegingen - beelden die een bepaalde natuurlijke vegetatie of cultuur weergaven in samenhang met de geografie van de site. In 1980 maakten fotograaf Georges Charlier en...

website openen | meer

DBNL digitaliseert tijdschriften | Nieuwsbericht | 08-06-2010

Logo DBNL
08-06-2010

Meer dan zestig lopende literaire, culturele en wetenschappelijke tijdschriften gaan samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) hun oude jaargangen digitaliseren. Literaire tijdschriften als Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor doen mee, naast algemeen culturele tijdschriften als De Gids, DWB en Ons Erfdeel, en wetenschappelijke tijdschriften als TNTL en Spiegel der Letteren.

lees verder

Historisch onderzoek en digitalisering van kranten | Documentatie | 10-06-2010

Luyten, Dirk. "Historisch onderzoek en digitalisering van kranten." Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 60 (2007): 88-100.

meer

Vademecum voor een STCV-projectsamenwerking | Documentatie | 26-06-2010

Lanoye, Diederik. Vademecum voor een STCV-projectsamenwerking. Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.

Dit vademecum werd opgesteld om een duidelijk kader te scheppen voor STCV-samenwerkingsprojecten tussen Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw en erfgoedbibliotheken die geen partner zijn van de VEB. Het vademecum bevat een toelichting bij de noodzakelijke voorwaarden om een samenwerkingsproject te kunnen starten. Daarnaast worden ook de middelen...

meer

De STCV-handleiding | Dossierpagina | 31-05-2010

Het regelwerk dat door STCV-medewerkers gevolgd wordt om nieuwe editiebeschrijvingen aan de databank toe te voegen is vastgelegd in de STCV-handleiding. De verschillende hoofdstukken behandelen tot in de kleinste details alle onderdelen van de STCV-beschrijvingen. Een eerste uitgave werd in 2001 enkel verspreid voor intern gebruik. De tweede, herziene uitgave werd in 2005 gepubliceerd en is de momenteel geldende norm voor het STCV-beschrijvingswerk. U kan de elektronische versie via de website raadplegen.

Lees verder

Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt | Documentatie | 28-01-2011

Voorpagina van de publicatie
Cockx-Indestege, Elly, Geneviève Glorieux, and Bart Op De Beeck. Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt In Collection du Centre national de l'archéologie et de l'histoire du livre. Vol. 2. Nieuwkoop: De Graaf, 1994.

Een short-title catalogue van in totaal 9.755 Belgische edities uit de periode 1541-1600 bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België en 93 andere Belgische bibliotheken. Bevat veel kruisreferenties, drietalige inleidingen (Nederlands, Frans en Engels) en uitgebreide indexen in het laatste deel.

meer