Zoeken: Ontsluiten

Resultaat 41 - 50 van 58

Resultaten

Nederlandse organisaties onderzoeken online publieksparticipatie in de culturele sector | Nieuwsbericht | 18-11-2010

Gebruikersicoon
18-11-2010

Woorden als interactie, participatie, netwerken en sharing worden tegenwoordig vaak gebruikt. Publieksparticipatie lijkt bijna een toverwoord voor de culturele sector. Participatie wordt op verschillende manieren aangeboden, van actief tot passief:

lees verder

Doelstellingen | Dossierpagina | 25-05-2010

De opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek staan duidelijk omschreven in artikel 78 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Diezelfde doelstellingen werden ook opgenomen in de statuten van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Daarin worden ze als volgt geformuleerd:

Lees verder

'De passie heeft mij echt ontroerd'. Interview met fotograaf Stefan Tavernier naar aanleiding van zijn opdracht voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. | Documentatie | 31-08-2010

Voorpagina van de publicatie

In opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek trok fotograaf Stefan Tavernier naar twaalf erfgoedbibliotheken. Hij trok er duizenden foto's en daaruit werden zesentwintig beelden geselecteerd voor de prentkaarten. Hiermee wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en Brussel...

tijdschriftartikel openen | meer

Het Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken. Catalogus bij de gelijknamige rondreizende tentoonstelling. Maart – september 2007 | Documentatie | 31-05-2010

Voorpagina van de publicatie
Delsaerdt, Pierre, An Renard, Kristin Van Damme, Rudy Vranck, Paul Arblaster, Patrick Allegaert, Dirk Coigneau, Peter Holvoet-Hanssen, Monika Triest, Ilah et al. Het Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken. Catalogus bij de gelijknamige rondreizende tentoonstelling. Maart – september 2007, Edited by Pierre Delsaerdt. Antwerpen: Erfgoedbibliotheken Vlaanderen & Short Title Catalogus Vlaanderen, 2007.

Welke boeken drukten in de 17de eeuw hun stempel op het dagelijks leven? En wat hebben ze ons vandaag nog te vertellen? De tentoonstelling 'Het Dagelijks Boek' toont twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw. Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een...

meer

‘Een dynamisch evenwicht vinden’. Richtlijnen voor het in context presenteren van wetenschappelijke collecties op het web. Een onderzoek naar het inhoudelijke concept, de functionaliteit en het publieksbereik van digitale tentoonstellingen | Documentatie | 22-11-2010

Voorpagina van de publicatie

In de erfgoedsector wordt veel aandacht besteed aan het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van collecties. Nieuwe media worden hierbij steeds meer gebruikt. De mogelijkheden om collecties met digitale, multimediale en interactieve informatiedragers te ontsluiten zijn talrijk. Ook ontwikkelingen zoals sociale media en digitale...

thesis openen | meer

Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten | Documentatie | 11-01-2011

Voorpagina van de publicatie
Verstappen, Henk. Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten. Antwerpen/Brussel: [Project Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox], 2010.

Brochure over het stand van zaken en de toekomst van het CEST-project.

brochure openen | meer

Tentoonstelling 'Limburgs beleid in de kijker' | Agendabericht | 14-04-2011

Wapenschild Provincie Limburg en Limburgsymbool
09-04-2011 - 26-08-2011

Het Limburggevoel dat vandaag overal in de provincie Limburg leeft, is voor een goed deel te wijten aan de sterke aanwezigheid van het provinciebestuur op alle terreinen van het maatschappelijke leven. Deze aanwezigheid vindt zijn oorsprong op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het provinciebestuur zag toen immers in zelfredzaamheid de enige oplossing voor de Limburgse economische, sociale en culturele problemen van dat ogenblik.

lees verder

ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed | Documentatie | 25-05-2010

ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed, Edited by Janneke Grooten, Marco de Niet, Else Laura Rademaker and Yola de Lusenet. Den Haag: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), 2008.

boek openen | meer

{(}Meta)datastandaarden voor digitale archieven | Documentatie | 19-05-2010

Voorpagina van de publicatie
{(}Meta)datastandaarden voor digitale archieven, Edited by Sylvia Van Peteghem and Rik Van de Walle. Gent: Universiteitsbibliotheek, 2009.

In het derde werkpakket van het project BOM-Vl (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen, 2008-2009) staat de technische problematiek van langetermijnbewaring van digitaal erfgoed centraal. Het OAIS-model, een ISO-standaard sinds 2002, geldt hierbij als conceptueel referentiemodel dat richtlijnen biedt bij de opzet van een...

boek openen | meer

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland | Documentatie | 02-03-2011

Voorpagina van de publicatie
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland, Edited by Maarten Beirens, Ellen Kempers and Heidi Moyson. Leuven / Den Haag: Acco, 2010.

Iedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, als onderzoeker, … Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor...

meer