Zoeken: Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)

Resultaat 31 - 40 van 115

Resultaten

De procedure: ABC | Dossierpagina | 31-05-2010

De kwaliteit van de STCV-beschrijving is niet alleen afhankelijk van de volledigheid van het regelwerk maar vooral ook van de manier waarop dit regelwerk wordt gebruikt bij het beschrijven van nieuwe edities en exemplaren in de STCV-databank. De door de STCV gevolgde procedure steunt op een aantal basispunten die erop gericht zijn om fouten zoveel mogeiljk uit te sluiten.

Lees verder

De STCV-vingerafdruk | Dossierpagina | 31-05-2010

Naast meer vertrouwde bibliografische gegevens zoals titels, auteurs, drukkers, uitgevers, enz. bevatten de STCV-beschrijvingen ook een aantal minder gekende elementen. Vooral de vingerafdruk roept wel eens vragen op bij de gebruikers. Daarom volgt hier een korte toelichting.

Lees verder

De STCV-handleiding | Dossierpagina | 31-05-2010

Het regelwerk dat door STCV-medewerkers gevolgd wordt om nieuwe editiebeschrijvingen aan de databank toe te voegen is vastgelegd in de STCV-handleiding. De verschillende hoofdstukken behandelen tot in de kleinste details alle onderdelen van de STCV-beschrijvingen. Een eerste uitgave werd in 2001 enkel verspreid voor intern gebruik. De tweede, herziene uitgave werd in 2005 gepubliceerd en is de momenteel geldende norm voor het STCV-beschrijvingswerk. U kan de elektronische versie via de website raadplegen.

Lees verder

Documentatie en nuttige links | Dossierpagina | 31-05-2010

Het STCV-regelwerk werd volledig uitgeschreven in de Handleiding voor de Short Title Vlaanderen. Van 2004 tot 2008 verscheen de STCV Nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan van de voortgang van het project. Daarnaast publiceerden STCV-projectmedewerkers in de afgelopen jaren een aantal artikels en bijdragen die niet alleen handelen over de aanpak en de methode van de STCV maar ook tonen hoe gegevens uit de STCV databank in (boek)historisch onderzoek kunnen gebruikt worden. Ook verschillende andere auteurs schreven hun visie op het project neer.

Lees verder

STCV Nieuwsbrief 1 (februari 2004) | Documentatie | 31-05-2010

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran, and Stijn van Rossem. STCV Nieuwsbrief 1 (februari 2004). Antwerpen, 2004.

meer

STCV Nieuwsbrief | Dossierpagina | 31-05-2010

Twaalf nummers van de STCV Nieuwsbrief verschenen van 2004 tot en met 2008. Een archief met de elektronische versies vindt u hieronder.

Lees verder

Publicaties van en over de STCV | Dossierpagina | 31-05-2010

Publicaties van de STCV

Lanoye, Diederik. "De Mechelse drukpers voor 1800." Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009): 131-150.

Van Impe, Steven, and Jan Bos. "Romein en gotisch in zeventiende-eeuws drukwerk. Een voorbeeldonderzoek voor het gebruik van de STCN en STCV." De Zeventiende Eeuw 22, no. 2 (2006): 283-297.

Van Impe, Steven. "Short Title Catalogus Vlaanderen." lib.UGent.be. Nieuwsbrief van de Universiteitsbibliotheek Gent (2006).

Van Impe, Steven, and Goran Proot. "Systematiek, samenwerking en duurzaamheid: sleutelbegrippen van het STCV-project." Bibliotheek- & archiefgids 81, no. 6 (2005): 35-38.

Proot, Goran. "Ergebnisse des Short Title Catalogus Vlaanderen: die erste Phase (2000-2003)." Kirchliches BUch- und Bibliothekswesen 5 (2004): 227-249.

Proot, Goran. De STCV Nieuwsbrief: een veelzijdig instrument voor publiekswerking in de sector van het oude boek., 2005.

Adresboek. Zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen In Uitgaven van de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Vierde reeks, Edited by Koen De Vlieger-De Wilde. Vol. 1. Antwerpen, 2004.

Proot, Goran. "De Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument." Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde XIV (2004): 233-254.

Proot, Goran. "De Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument." In Boekgeschiedenis in Vlaanderen. Nieuwe instrumenten en benaderingen. Handelingen van het Contactforum gehouden te Brussel, 28 november 2003, edited by Pierre Delsaerdt and Koen De Vlieger-De Wilde, 15-32. Brussel, 2004.

van Rossem, Stijn. "STCV: typografisch erfgoed on line." Ex officina 16, no. 2 (2003): 1.

van Rossem, Stijn, Goran Proot, and Pierre Delsaerdt. "The Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV): The Bibliography of Seventeenth-Century Books in Flanders." Quaerendo 33, no. 3-4 (2003): 336-354.

van Rossem, Stijn, Goran Proot, and Pierre Delsaerdt. "De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV): de bibliografie van het zeventiende-eeuwse boek in Vlaanderen." De Gulden Passer 81 (2003): 201-217.

Proot, Goran, and Stijn van Rossem. "Grey areas in book historical research. Can international co-operation offer a practical solution?" In Books beyond frontiers: the need for international collaboration in national retrospective bibliography (CERL Papers III), edited by David J. Shaw., 2003.

Delsaerdt, Pierre. "STCV on line." VVBAD Info (2003).

Depuydt, Joost, and Goran Proot. "De STCV: aanpak en eerste resultaten." Informatiebulletin van de Koninklijke Bibliotheek van België (2000).

Publicaties over de STCV

Verkruysse, P. J. "Kortetitelcatalogi of kortetitelbibliografieën? De STCV en de STCN onder de loep." De boekenwereld 22, no. 5 (2006): 358-365.

Verschoore, Nicole. "Lettre de Flandre: l'inventaire descriptif des éditions du XVIIe siècle." La revue générale 139, no. 1 (2004): 86-89.

Proot, Goran. De user tasks van de STCV doorgelicht: worden de aanbevelingen van de FRBR toegepast?. Antwerpen, 2004.

Bos, Jan. "Bibliopolis, the Memory of the Netherlands, and the Dutch and Flemish STCV projects." In European cultural heritage in the digital age: creation, access and preservation (CERL-seminar,. Sint-Petersburg, 2003.

Delsaerdt, Pierre. "Een Short-Title Catalogus voor Vlaanderen." Bibliotheek- en archiefgids 74, no. 4 (1998): 154-159.

Maas, Nop. "Short Title Catalogus voor Vlaanderen." Taalschrift 5, no. 3 (1997): 21-24.

Eerste STCV-workshop een succes | Nieuwsbericht | 25-05-2010

Oude drukken op de STCV-werktafel
25-05-2010

Van 17 tot 20 mei 2010 vond in Antwerpen een vierdaagse workshop rond de Short Title Catalogus Vlaanderen plaats. In de toekomst wil Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw nauw samenwerken met partnerbibliotheken en andere Vlaamse erfgoedbibliotheken om hun collecties in de databank van de STCV op te nemen. De workshop was daarom in de eerste plaats bedoeld om bibliotheekmedewerkers vertrouwd te maken met de bibliografische methode van de STCV.

lees verder

STCV Nieuwsbrief 2 (mei 2004) | Documentatie | 01-06-2010

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran, and Stijn van Rossem. STCV Nieuwsbrief 2 (mei 2004)., 2004.

meer

STCV Nieuwsbrief 3 (september 2004) | Documentatie | 01-06-2010

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran, and Stijn van Rossem. STCV Nieuwsbrief 3 (september 2004)., 2004.

meer