Zoeken: Collectiebeleid

Resultaat 51 - 60 van 121

Resultaten

Project seriële overheidspublicaties (GovPub) van start | Nieuwsbericht | 05-09-2016

Belgisch Staatsblad GovPub
05-09-2016

Steeds meer archivarissen, bibliothecarissen en lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen).

lees verder

Cahier. Over collecties 2 | Documentatie | 14-06-2012

Voorpagina van de publicatie
Hus, Annick, An Seurinck, and Alexander Vander Stichele. Cahier. Over collecties 2. Brussel: Agentschap Kunsten en Erfgoed, 2012.

In 2012 kreeg de lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik. Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen' een vervolg onder impuls van BAM, FARO en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen kwamen aan het woord. Bijna maandelijks stond er een lezing op het programma,...

boek openen | meer

Masterclass: Agnes Brokerhof over waardegebaseerd collectierisicomanagement | Agendabericht | 03-05-2018

Afbeelding van een kluis
18-05-2018

Agnes Brokerhof, biochemicus en kunsthistoricus, werkt bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Nederland al geruime tijd aan waarderen in functie van preventieve conservering en collectierisicomanagement.

Ze ontwikkelde recent een tool voor waardemanagement die ze samen met Janien Kemp, senior expert collectiezorg in het Stadsarchief Amsterdam, zal voorstellen.

lees verder

FAQ's | Dossierpagina | 23-09-2019

Hoe lang duurt zo’n waarderingstraject?

Dat hangt van een aantal factoren af. Hoe groter de deelcollectie en hoe meer betrokken partners, hoe lang het proces natuurlijk duurt. Als de collectie nog niet erg gedetailleerd beschreven of ontsloten is, zal je meer tijd moeten investeren in het verzamelen van de nodige kennis. Ga voor een volledig waarderingstraject uit van een halfjaar tot een jaar, weliswaar niet als voltijdse bezigheid. Zorg voor een goede planning om het traject zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Lees verder

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bundelt resultaten van vijf jaar onderzoek | Nieuwsbericht | 15-01-2014

e-publicatie 'Kennis voor Collecties'
15-01-2014

De Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed maakt met de e-publicatie 'Kennis voor Collecties' meer dan vier jaar onderzoek naar conservering en behoud van roerend erfgoed beschikbaar voor het grote publiek. De bijna zestig resultaten zijn overzichtelijk vormgegeven en bieden praktische richtlijnen en adviezen voor beheer, behoud en (virtuele) toegankelijkheid van museale collecties.

lees verder

Waarderen | Dossierpagina | 12-12-2018

Voorwoord

Deze toolbox is het resultaat van het pilootproject Wijzer Waarderen. Ook in de toekomst speelt waarderen een belangrijke rol binnen onze werking.

We blijven dus volop timmeren aan deze toolbox, maar laten u alvast graag kennismaken met de eerste resultaten!

Suggesties? Vragen? Ook aan het waarderen ? Laat het ons weten!

Lees verder

Communicatie | Dossierpagina | 09-10-2019

Communicatie en waarderen gaan hand in hand

Een goede communicatie over je waarderingstraject geeft je een unieke kans om de collectie in de kijker te zetten en jezelf als erfgoedbibliotheek te promoten. Hierdoor vergroot je meteen ook het draagvlak voor het erfgoed. Als je de communicatie bovendien interactief aanpakt (vb. via sociale media …) leveren de reacties je misschien zelfs bruikbare informatie en nieuwe inzichten voor je waardering op.

Lees verder

Naar een collectieplan in 6 stappen | Nieuwsbericht | 29-09-2016

Cover van de brochure 'Naar een collectieplan in 6 stappen'
29-09-2016

De opmaak van een collectieplan is geen eenvoudige klus. Daarom maakte FARO de brochure 'Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief.' Medewerkers van archieven en erfgoedbibliotheken vinden hierin een handige leidraad die hen stap voor stap begeleidt naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’.

lees verder

GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties | Activiteit | 15-11-2018

Voorpagina Belgisch Staatsblad
07-2015 - 12-2023

Om te komen tot een efficiënte bewaring van seriële overheidspublicaties startte FARO het platform GovPub op. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is hierin partner.

lees verder

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience schenkt haar dubbels weg | Nieuwsbericht | 18-06-2012

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
18-06-2012

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ontvangt regelmatig schenkingen van particulieren of instellingen. Daarin zitten vaak dubbels van tijdschriften en jaarboeken die reeds in hun bezit zijn of niet binnen het collectieprofiel passen. Soms gaat het om gebonden afleveringen, soms gaat het om losse nummers in een farde.

lees verder