Zoeken: Collectiebeleid

Resultaat 51 - 60 van 122

Resultaten

Terugblik op het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018 | Nieuwsbericht | 16-11-2018

Bibliothecaris toont historische boeken op een tafel
16-11-2018

Op 14 november 2018 ontvingen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) zestig deelnemers voor het achtste Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken. Ditmaal vond de bijeenkomst plaats in het Koninklijk Conservatorium Brussel, waarvan de bibliotheek onlangs het kwaliteitslabel ontving.

lees verder

Concrete technieken | Dossierpagina | 08-10-2019

  • Ijsbreker: persoonlijke favoriet

Om het ijs te breken kan je de waardeerders vragen wat hun persoonlijke favoriet uit de collectie is en waarom. Zo begin je laagdrempelig en laat je de waardeerders op een informele wijze kennis maken met de collectie en met elkaar. Hierdoor voelen de waardeerders zich veiliger en is de kans groter dat je een succesvolle waarderingssessie tegemoet gaat.

Lees verder

Ons erfgoed moet beschikbaar blijven | Documentatie | 12-04-2019

Collier, Mel, and Steven Van Impe. "Ons erfgoed moet beschikbaar blijven." De Standaard (2018).

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken uitte in 2018 haar bezorgdheid over een voorstel voor een nieuwe EU-richtlijn inzake de import van culturele goederen. Deze nieuwe EU-richtlijn heeft een nobel doel: het aan banden leggen van de internationale handel in geroofde kunstvoorwerpen en cultuurgoederen, waarmee sinds de oorlog in Irak ook terreur...

meer

Nieuwe publicatie 'Over collecties²' | Nieuwsbericht | 14-06-2012

Cahier over collecties²
14-06-2012

In 2011 kreeg de lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik. Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaanderen' een vervolg onder impuls van BAM, FARO en het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse, federale, Waalse als buitenlandse instellingen kwamen aan het woord. Bijna maandelijks stond er een lezing op het programma, waarbij meerdere sprekers rond een specifiek thema of invalshoek reflecteerden.

lees verder

Collectieplan Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience online | Nieuwsbericht | 19-02-2018

Foto van een kolkende overvloed aan boeken
19-02-2018

In onze berichtgeving wordt regelmatig gewag gemaakt van collectiebeschrijvingen of collectieplannen. Vraagt u zich bijvoorbeeld af welke collecties u kunt raadplegen in een erfgoedbibliotheek, of welke nieuwe publicaties er precies verzameld worden? Dat leest u in een collectieplan; een dergelijke plan helpt om het overzicht te krijgen over een enorme zee aan boeken.

lees verder

Hoe pak ik het aan? | Dossierpagina | 19-09-2019

Selecteer welke belanghebbenden je betrekt

Om praktische redenen kan je niet alle belanghebbenden laten participeren aan je waarderingstraject. Je moet daarom in functie van je waarderingsaanleiding de afweging maken welke belanghebbenden wellicht het meest toe te voegen hebben aan je waarderingstraject.

Lees verder

Conferentie 'Evolution or revolution! The changing face of collection care' | Agendabericht | 04-09-2013

Logo evolution or revolution
14-10-2013 - 15-10-2013

Op 14 en 15 oktober 2013 organiseert de British Library in Londen een internationale conferentie rond collectiezorg. Een aantal erfgoedprofessionals behandelt gedurende twee dagen de vraag of verandering en ontwikkeling in de werkomgeving invloed heeft op de rol en verantwoordelijkheden van de collection care professional. Ze zullen met andere woorden op zoek gaan naar wat deze collection care professional vandaag moet zijn en hoe het beroep er in de toekomst zal moeten uitzien.

lees verder

Help circa 30 ton boeken redden | Nieuwsbericht | 19-11-2018

Enkele tijdschriften uit de collectie van het Ministerie van Openbare Werken
19-11-2018

Op onze website kon u in september de oproep lezen van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) om een nieuw onderkomen te vinden voor de afgestoten bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken. Die was ooit één van de meest prestigieuze technische bibliotheken in Europa.

lees verder

Voordelen en keerzijden | Dossierpagina | 08-10-2019

Voordelen

  1. Doordat je meerdere, soms kritische stemmen samenbrengt, wint je waarderingstraject aan validiteit.
Lees verder