Zoeken: Organisatie

Resultaat 1 - 10 van 259

Resultaten

Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek online | Nieuwsbericht | 13-06-2010

Schermafbeelding website Vlaamse Erfgoedbibliotheek
13-06-2010

De website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is officieel in de lucht gebracht door de coördinator van de organisatie, Eva Wuyts, tijdens de feestelijke voorstelling van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience op 11 juni 2010. Op het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken dat eerder die dag plaatsvond, diende de website al als leidraad om de werking van de organisatie voor te stellen. David Coppoolse, stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering, lichtte op die bijeenkomst ook de website zelf toe.

lees verder

Susanna De Schepper

Susanna De Schepper
Werkzaam bij
Organisatie 
vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Functie 
Medewerker Bibliografische ontsluiting - Projectleider STCV
Contactgegegvens
Telefoon 
+32 3 202 87 83

Inspirerende voorbeelden 2009 - 2010. Europese en internationale culturele samenwerking met Vlaanderen | Nieuwsbericht | 19-12-2011

Enkele pagina's uit de brochure
19-12-2011

Met haar nieuwste brochure Inspirerende Voorbeelden 2009 - 2010. Europese en internationale culturele samenwerking met Vlaanderen wil het CultuurContactpunt Vlaanderen (CCP) bijdragen tot de bekendmaking en de promotie van artistieke samenwerking tussen internationale culturele organisaties, gerealiseerd met steun van Europa.

lees verder

Vlaamse erfgoedbibliotheken in 'Ons Erfdeel' | Nieuwsbericht | 31-08-2010

Voorpagina Ons Erfdeel
31-08-2010

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel vzw wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken en de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen. Hun gelijknamige tijdschrift bevat, naast beschouwingen over literatuur, beeldende kunsten, muziek, theater en film, ook artikelen over uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen in Vlaanderen en Nederland.

lees verder

Contact | Dossierpagina | 27-05-2010

Contactgegevens

 • Bezoek-, lever- en postadres (routebeschrijving):
  Vlaamse Erfgoedbibliotheken
  Statiestraat 179
  2600 Berchem (Antwerpen)
 • Telefoon:
  +32 3 202 87 80
 • E-mail:
Lees verder

Bereikbaarheid | Dossierpagina | 09-07-2010

Bezoekadres

Statiestraat 179
2600 Berchem (Antwerpen)

Lees verder

Facturatiegegevens | Dossierpagina | 17-11-2010

Facturatie-adres

Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw
t.a.v. Eva Wuyts
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen

Bankrekening

Rekeningnummer KBC: 735-0212650-14
IBAN: BE94 7350 2126 5014
BIC: KREDBEBB

Ondernemingsnummer

0807.182.728
De vzw is niet BTW-plichtig.

Logo | Dossierpagina | 25-10-2013

Logo Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Ons logo werd in 2009 ontworpen door communicatiebureau Big Bazart (nu Change Designers). We kozen voor een fris en hedendaags beeld in rood en zwart/grijs: twee veel gebruikte kleuren in de boekdrukkunst.

Lees verder

Erfgoedbibliotheek | Dossierpagina | 28-05-2010

'Erfgoedbibliotheek' is een synoniem voor 'bewaarbibliotheek' maar krijgt onder invloed van het nieuwe erfgoeddiscours een bredere invulling. Tegenwoordig spreken we liever over een erfgoedbibliotheek omdat hun opdracht meer omvat dan louter de bewaarfunctie. Een erfgoedbibliotheek vervult immers - volgens de regels van de kunst - alle basisfuncties van een collectiebeherende instelling: verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

Lees verder

Bewaarbibliotheek | Dossierpagina | 19-05-2010

Automatische compactus - Provinciale Bibliotheek Limburg

In zijn rapport Bewaarbibliotheken in Vlaanderen. Ideeën voor een beleid ter zake heeft Ludo Simons voor het eerst geprobeerd om het begrip 'bewaarbibliotheek' te definiëren. Hij omschreef dit als volgt:

Lees verder