Zoeken: Organisatie

Resultaat 1 - 10 van 259

Resultaten

AnySurfer 2.0-label voor website Vlaamse Erfgoedbibliotheek | Nieuwsbericht | 12-12-2010

Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek met vergrootglas
12-12-2010

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft in 2010 hard gewerkt aan het realiseren van een overzichtelijke, informatieve en actuele website. Dat de website ook voor iedereen toegankelijk moest zijn, stond vast vanaf het begin.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek gelooft immers dat goed bewaarde en toegankelijk gemaakte erfgoedcollecties een essentiële bouwsteen vormen voor een zelfbewuste, kritische maatschappij. Dat betekent dat ook slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen en mensen met een auditieve of motorische handicap moeten kunnen kennismaken met onze organisatie, met erfgoedcollecties in Vlaamse en Brusselse bibliotheken en informatie over het beheer daarvan. lees verder

Susanna De Schepper

Susanna De Schepper
Werkzaam bij
Organisatie 
vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Functie 
Projectmedewerker Bibliografische ontsluiting
Contactgegegvens
Telefoon 
+32 (0)3 338 87 96

Inschrijven perslijst | Dossierpagina | 06-01-2011

Via dit formulier kunt u zich registreren op de perslijst van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. U ontvangt dan onze persberichten. Indien u geen persberichten meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier op elk gewenst moment uitschrijven. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan anderen.

Inschrijven


Lees verder

Website Vlaamse Erfgoedbibliotheek online | Nieuwsbericht | 13-06-2010

Schermafbeelding website Vlaamse Erfgoedbibliotheek
13-06-2010

De website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is officieel in de lucht gebracht door de coördinator van de organisatie, Eva Wuyts, tijdens de feestelijke voorstelling van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience op 11 juni 2010. Op het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken dat eerder die dag plaatsvond, diende de website al als leidraad om de werking van de organisatie voor te stellen. David Coppoolse, stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering, lichtte op die bijeenkomst ook de website zelf toe.

lees verder

Logo | Dossierpagina | 25-10-2013

Logo Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Ons logo werd in 2009 ontworpen door communicatiebureau Big Bazart (nu Change Designers). We kozen voor een fris en hedendaags beeld in rood en zwart/grijs: twee veel gebruikte kleuren in de boekdrukkunst.

Lees verder

Facturatiegegevens | Dossierpagina | 17-11-2010

Facturatie-adres

Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw
t.a.v. Eva Wuyts
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen

Bankrekening

Rekeningnummer KBC: 735-0212650-14
IBAN: BE94 7350 2126 5014
BIC: KREDBEBB

Ondernemingsnummer

0807.182.728
De vzw is niet BTW-plichtig.

Tweede helft project Flandrica.be van start met ontmoetingsdag voor medewerkers | Nieuwsbericht | 24-02-2012

Aanwezigen infodag
24-02-2012

Op 16 februari 2012 vond een ontmoetingsmoment plaats voor medewerkers aan het Flandrica.be-project. Zo'n 45 personeelsleden van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar zes partnerbibliotheken kwamen samen voor een projectupdate, expertise-uitwisseling en kennismaking. Veronique Verspeurt, bibliothecaris van de Maurits Sabbebibliotheek van de Leuvense faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen, trad op als gastvrouw.

lees verder

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek als netwerkorganisatie: ‘Netwerken is in feite ons DNA’ | Nieuwsbericht | 09-12-2011

Voorpagina van 'Netwerken in erfgoedland'
09-12-2011

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, heeft in het kader van het onderzoekstraject PRISMA (een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen) de publicatie Netwerken in erfgoedland. Werkboekje voor het weven van een prachtig web uitgebracht. In deze handleiding wordt een stappenplan voor het opzetten van een netwerk gepresenteerd, en geven interviews met drie ervaringsdeskundigen een interessante blik achter de schermen van een bestaand erfgoednetwerk.

lees verder

Jaarverslag 2010 online | Nieuwsbericht | 30-03-2011

Voorpagina Jaarverslag Vlaamse Erfgoedbibliotheek
30-03-2011

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek keurde op 14 maart het Jaarverslag 2010 van de vzw goed. Het document dat nu in het documentatieoverzicht op onze website terug te vinden is, is het inhoudelijk verslag van het tweede werkingsjaar (van de eerste beleidsperiode 2009-2012) van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

lees verder