Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)

Activiteiten

Deze medewerker is uw aanspreekpunt voor:

Adviesverlening

Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven
01-2010 - 12-2026

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken. Ze doet hiervoor een beroep op haar medewerkers en de organisaties binnen haar netwerk.

lees verder

Collectiebeleid

Handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge
10-2010 - 12-2028

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw ondersteunt collectiebeheerders bij hun collectiebeleid, zoals het waarderen van collecties, het opmaken van collectieplannen, het segmenteren van collecties in deelcollecties enz.

lees verder

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Schermafdruk geografisch overzicht Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
01-2009 - 12-2028

Via de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw het bibliothecair erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

lees verder

UPLA: een statistisch model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken

Verzuring van het boekblok
01-2010 - 12-2028

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw heeft in de periode 2013-2015 in samenwerking met experts een statisch model voor schaderegistratie in bibliotheken ontwikkeld en geoperationaliseerd.

lees verder

Collegagroep 'Behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed'

Boek met beschadiging aan de rug
01-2020 - 12-2028

In deze groep kunnen collega's op een informele manier praktijkgerichte kennis en ervaringen uitwisselen rond alles wat met het behoud en beheer in erfgoedbibliotheken en andere documentaire erfgoedcollecties te maken heeft. 

lees verder

Collegagroep 'Beladen Bibliothecair Erfgoed'

01-2024 - 12-2028

In deze groep kunnen collega's op een informele manier ervaringen uitwisselen en kennis opbouwen rond alles wat met het beladen bibliothecair erfgoed te maken heeft. 

lees verder

Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Logo Cometa
09-2011 - 12-2028

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw is medepromotor van dit Vlaamse model voor het op collectieniveau beschrijven van erfgoedcollecties.

lees verder

GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties

Voorpagina Belgisch Staatsblad
07-2015 - 12-2028

Sinds 2021 coördineert de Vlaamse Erfgoedbibliotheken GovPub, het platform rond seriële overheidspublicaties. Het doel is om tot collectieafspraken en -uitwisseling te komen.

lees verder

Waarderen van Bibliothecair Erfgoed

Drie mensen die bibliothecair erfgoed bestuderen
01-2018 - 12-2028

Heel wat erfgoedbibliotheken hebben baat bij het waarderen van hun rijke (deel)collecties. Daarom ontwikkelde Vlaamse Erfgoedbibliotheken een methodiek, specifiek toegespitst op het waarderen van bibliothecair erfgoed. Wie vragen heeft rond de methodiek of waarderen, kan altijd bij ons terecht!

lees verder