Adviesverlening

Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken. Daartoe zullen we de beschikbare expertise opsporen, bundelen, verwerken en o.a. via deze website ter beschikking stellen van de hele cultureel‐erfgoedgemeenschap rond de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.

Deskundigheid

De vzw telt enkele medewerkers met specifieke deskundigheid, o.a. betreffende:

  • e-erfgoed
  • ontsluiting
  • preservering en conservering
  • oude drukken
  • kranten
  • publiekswerking

Verder is er ook heel wat expertise aanwezig binnen het netwerk van de zes partnerbibliotheken. Die hebben jarenlange ervaring in het beheer van belangrijke erfgoedcollecties. Daarnaast beschikken de partnerbibliotheken en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek over een uitgebreid netwerk dat contacten onderhoudt met specialisten, expertisecentra en andere gerelateerde instellingen in binnen- en buitenland. Op die manier proberen we zelf een antwoord te bieden op vragen of desgevallend door te verwijzen naar de juiste contactpersoon.

Advies nodig?

Heeft u een vraag? Contacteer een van onze medewerkers. We proberen u zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Wat het domein preservering en conservering betreft gaat het om eerstelijnsadvies, geen consultancy in de vorm van intensieve begeleidingstrajecten (follow-up).

Vorming

Elke vraag (met het bijbehorende antwoord) wordt gedocumenteerd zodat hier later een behoefteanalyse op kan gebeuren en weerkerende onderwerpen via standaardantwoorden of tools op de website aangeboden kunnen worden. Wanneer we vaststellen dat een bepaalde problematiek vaak terugkeert is het mogelijk dat we hier een vormingsactiviteit rond organiseren. 

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
01-2010 - 12-2026
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Adviseur
  • Activiteit
  • |
  • 02-06-2010