Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives

Archipel

In het onderzoeksproject Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives wordt gewerkt rond de technische en organisatorische uitdagingen van digitale langetermijnarchivering. Het Archipel-samenwerkingsverband wil nagaan hoe een netwerkgerichte aanpak kan bijdragen tot het opzetten van een digitale archiefinfrastructuur in Vlaanderen. Daartoe worden innovatieve technologische oplossingen onderzocht en getest. Het einddoel is een generiek model van open data-archief voor de langetermijnbewaring en -ontsluiting van digitale 'data'. Op basis van dit model wordt een operationeel (test)platform gebouwd.

Waarom 'Archipel'?

Een 'archipel' is een eilandengroep of een landvorm die bestaat uit een ketting of een cluster van eilanden, meestal in de open zee. Voorbeelden zijn de bekende Galapagos Archipel in de Stille Oceaan. De naam Archipel drukt goed uit wat dit project beoogt: er ligt namelijk een soort virtuele archipel van kleine en grotere digitale archieven of depots verspreid over Vlaanderen, die men met elkaar willen verbinden.

Archipel bouwt voort op de onderzoeksresultaten van het IBBT-project BOM-Vl (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen, 2008-2009). Dit was een samenwerkingsverband van de media- en de cultuursector rond digitalisering en ontsluiting van audiovisuele bronnen. Het BOM-Vl-project heeft aangetoond dat bepaalde oplossingen 'maakbaar' en 'doenbaar' zijn, maar toont nog onvoldoende aan hoe een digitaal archiveringsplatform duurzaam kan worden georganiseerd.

Lijst van de werkpakketten

 • Werkpakket 1: Digitalisering en archivering

  Werkpakketleiding: Bart De Nil (FARO)
 • Werkpakket 2: Duurzame ontsluiting

  Werkpakketleiding: Gert Nulens (IBBT-SMIT-VUB)
 • Werkpakket 3: Juridische uitdagingen van hergebruik in digitale archieven
  Werkpakketleiding: Robin Kerremans (KULeuven, onderzoeksgroep ICRI)
 • Werkpakket 4: Gemeenschappelijk demonstratieplatform

  Werkpakketleiding: Gert Goossens (Porthus)
 • Werkpakket 5: Disseminatie

  Werkpakketleiding: Jeroen Walterus (FARO)
 • Werkpakket 6: Projectmanagement
  Projectmanagement: Dries Moreels (VTi/BAM)

Onderzoeksresultaten

Om de onderzoeksresultaten zo bevattelijk mogelijk te maken en te verspreiden naar een breder publiek, maakte het project enkele filmpjes. Die schetsen kort en bevattelijk van de problematiek van langetermijnbewaring van digitaal erfgoed. In een klein halfuur bent u helemaal mee.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2010 - 12-2011
Aanvullende informatie 

Stuurgroepsleden namens de cultureel erfgoedsector (naast de partners):

 • Bibnet vzw, Cinematek, Argos vzw, Vlaams Architectuurinstituut vzw, Muziekcentrum vzw, Archiefbank vzw, Vzw Lukas Art in Flanders, Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, Vzw de Krook

Stuurgroepsleden namens de overheid:

 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), één vertegenwoordiger van CANON Cultuurcel namens het Departement Onderwijs en Vorming en één vertegenwoordiger van het Agentschap Kunsten en Erfgoed
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Rol 
Lid stuurgroep
Zie ook
 • Activiteit
 • |
 • 27-05-2010