CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox

Logo CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox

Het project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) wil de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties.

Het project heeft als doelstelling duidelijkheid te verschaffen over “welke standaarden er prioritair van toepassing zijn voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitale archivalische, documentaire, audiovisuele en museale objecten en objectrepresentaties.” Op korte termijn zal CEST een shortlist van standaarden publiceren. De samenstelling gebeurt in nauwe samenwerking met experts en gebruikers uit het erfgoedveld. Met deze lijst worden de minimale eisen vastgelegd waaraan een digitaal erfgoedproject moet beantwoorden. Kunsten en Erfgoed kan deze set ook hanteren om projecten die met de financiële steun van de Vlaamse overheid tot stand komen te evalueren. De 'basislijst' wordt kort na de zomer 2010 gepubliceerd. Het project CEST loopt dan af, maar dit einde moet beschouwd worden als een voorlopig einde: op langere termijn wil dit project uitgroeien tot een ruim organisatiekader waarin (aanbevolen) standaarden worden geëvalueerd.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek adviseerde het CEST-project over standaarden in de (erfgoed)bibliotheeksector.

De resultaten van het project zijn vastgelegd in een rapport en een wiki.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2010 - 09-2010
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Rol 
Adviseur
  • Activiteit
  • |
  • 19-05-2010