Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Schermafdruk geografisch overzicht Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

Hij functioneert als een wegwijzer voor de geïnteresseerde die op zoek is naar gegevens over de erfgoedbibliotheken en hun collecties. Daarnaast is de databank ook een belangrijk hulpmiddel voor beleidsontwikkeling.

 De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken is te bereiken via www.collectiewijzer.be.

Inventarisatie

De basisgegevens over de erfgoedbibliotheekcollecties in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken werden in 2006 en 2007 verzameld via het project Vlabidoc & Collecties Online. Om de ontsluiting van deze gegevens te verbeteren, werden de beschrijvingen in de zomer van 2010 overgebracht vanuit de Vlabidoc-databank van de VVBAD naar de huidige databank op www.collectiewijzer.be.

Het updaten van de huidige informatie en het verder aanvullen van de lacunes is een permanent proces. In de beleidsperiode 2013-2018 hoopt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een projectmatige update te doen van de gegegens. Daarbij wordt ook Cometa, een Vlaams model voor het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau, verder geïmplementeerd.

Samenwerking

Omdat verschillende organisaties in Vlaanderen voor hun cultureel-erfgoedgemeenschap een gelijkaardige opdracht vervullen, is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek steeds bereid hier rond samen te werken. Geïnteresseerden kunnen hiervoor steeds contact opnemen (zie onder). Ook erfgoedbibliotheken die hun gegevens willen toevoegen of actualiseren, kunnen bij ons terecht. Gedetailleerde informatie over het type collecties en de gegevens die worden opgenomen in de databank, vindt u in ons dossier Collectiewijzer.

Voor wat betreft (aanpassingen aan) de adres- en instellingsgegevens die via Collectiewijzer kunnen worden opgevraagd, verwijzen we u graag door naar de VVBAD, de beheerder van Vlabidoc.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
01-2009 - 12-2028
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 13-06-2010