Collegagroep 'Collectieplan'

Omslag publicatie 'Naar een collectieplan in 6 stappen'

Een collectieplan is een belangrijk instrument in het beleid van een erfgoedbibliotheek.  ‘Een goed collectieplan is meer dan alleen een beschrijving van de collectie. Het geeft inzicht in wat de instelling met de collectie wil: het collectiebeleid.’

Expertisedeling

De opmaak ervan is geen eenvoudige klus. Om elkaar te ondersteunen en al doende ervaringen en tips uit te wisselen startten de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek eind 2012 met een collegagroep. Deze groep kwam onder leiding van FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek achtmaal samen komen.

Bij elke bijeenkomst vernamen de deelnemers wat de volgende stap is tot het schrijven van een goed collectieplan. Ze kregen daarbij een uitgebreide toelichting. In de periode tussen twee bijeenkosten was er tijd om binnen de eigen instelling met deze informatie concreet aan de slag te gaan. Daarnaast was er bij elke vergadering ook voldoende tijd om hierover te overleggen met de collega's uit de andere erfgoedbibliotheken.

Zes stappen

De stappen die de partnerbibliotheken tijdens het traject hebben doorlopen zijn:

  1. Bepalen van de context, het doel en de scope van het collectieplan
  2. Beschrijving van de collectie
  3. Huidig collectievormingsprofiel
  4. Gebruik, gebruikers, gebruiksfuncties
  5. Prioriteiten collectiebeleid
  6. Samenwerking

Publicatie

FARO maakte op basis van onder meer dit traject de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief. Medewerkers van archieven en erfgoedbibliotheken vinden hierin een handige leidraad die hen stap voor stap begeleidt naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
12-2012 - 12-2014
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid collegagroep
Rol 
Projectleiding
Contactinfo 
Zie ook
Gerelateerde activiteiten 
  • Activiteit
  • |
  • 15-04-2013