Collegagroep collectieplan

Boekenplank

Een collectieplan is een belangrijk instrument in het beleid van een erfgoedbibliotheek.  ‘Een goed collectieplan is meer dan alleen een beschrijving van de collectie. Het geeft inzicht in wat de instelling met de collectie wil: het collectiebeleid.’

Expertisedeling

De opmaak ervan is geen eenvoudige klus. Om elkaar te ondersteunen en al doende ervaringen en tips uit te wisselen zijn de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek eind 2012 gestart met een collegagroep. Deze groep zal de komende twee jaren onder leiding van FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek achtmaal samen komen.

Bij elke bijeenkomst vernemen de deelnemers wat de volgende stap is tot het schrijven van een goed collectieplan. In de periode tussen twee collegagroepen is er tijd om binnen de eigen instelling met deze informatie concreet aan de slag te gaan. Daarnaast is er bij elke vergadering ook voldoende tijd om hierover te overleggen met de collega's uit de vijf andere erfgoedbibliotheken.

Omdat de expertise, de methodieken en modellen die binnen dit traject worden ontwikkeld ook relevant zijn voor andere erfgoedbibliotheken, worden alle stappen en tips gedocumenteerd en vanaf 2015 door FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ter beschikking gesteld van de hele cultureel-erfgoedsector.

Zes-stappenplan

De zes stappen die de partnerbibliotheken zullen zetten zijn de volgende:

  • Bepalen van de context, het doel en de scope van het collectieplan
  • Beschrijving van de collectie
  • Huidig collectievormingsprofiel
  • Gebruik, gebruikers, gebruiksfuncties
  • Prioriteiten collectiebeleid
  • Samenwerking
Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
12-2012 - 12-2014
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid collegagroep
Rol 
Projectleiding
Contactinfo 
Zie ook
Gerelateerde activiteiten 
  • Activiteit
  • |
  • 15-04-2013